Läs Sfi på Wendelsbergs folkhögskola

Du som inte kan svenska har rätt att läsa Sfi. Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Wendelsberg tar endast emot deltagare som är folkbokförda i Härryda eller Mölndals kommun.

Just nu har Wendelsberg kurser i Mölndal på Flöjelbergsgatan 1 C. Att läsa sfi hos oss är en snabb väg för dig att lära dig det svenska språket – läsa, skriva, tala och förstå. Det är också en väg in i samhällslivet, till rätt kompetens och till jobb. Hos Wendelsberg kan du läsa alla nivåer inom sfi, svenska för invandrare.

Hur går det till?

Sfi är till för dig som inte har grundkunskaper i svenska. Du gör ett test före utbildningen för att du ska läsa på den nivå som passar dig. Du läser minst 15 timmar i veckan.

  • Studieväg 1, Kurs A och B. Max fem år i skola i ditt hemland. Du kan inte läsa och skriva och/eller kan inte det latinska alfabetet.
  • Studieväg 2, Kurs B och C. Mellan 6-9 år i skola i ditt hemland
  • Studieväg 3, Kurs C och D. 10 år eller mer i skola i ditt hemland (motsvarande gymnasium och/eller högskola)

Kursplanerna för sfi är reglerade av Skolverket (Svenskundervisning för invandrare). Det finns betygskriterier med väl definierade mål för vad som ska uppnås.

Du kan läsa sfi på flexibla tider (förmiddagar, eftermiddagar och kvällar) och vi hjälper dig att planera dina studier så att de passar dina behov.

På Skolverkets hemsida hittar du kursplaner för sfi på 24 olika språk.

Innan du fyller i ansökan till Wendelsberg måste du kontakta din hemkommun och säga att du vill läsa sfi på Wendelsbergs folkhögskola.

I Mölndal gör du det genom ett besök hos Vägledningsexpeditionen Campus Mölndal, Krokslätts fabriker, Göteborgsvägen 97.

I Härryda gör du det genom att kontakta: Ann-Marie Lignell, e-post: ann-marie.lignell@hule.harryda.se
Telefon : 031-724 67 24

När du fått klart från kommunen fyller du i ansökan här.

Här kan du ansöka om att läsa sfi på Wendelsberg.

empty