Verksamhetsnära ledarskap –
1 år, halvfart på distans

Det här är en kurs för dig som vill utveckla ett verksamhetsnära ledarskap för en framtid i den idéburna sektorn. Kanske är du redan verksam i en organisation/verksamhet och har ledaruppdrag av något slag men vill vässa dig ytterligare inom olika områden. Kanske är du ännu inte engagerad i någon särskild verksamhet men tillräckligt nyfiken på att kasta dig ut i en ny och särskilt meningsfull tillvaro. Med verksamhetsnära menas att du får omsätta dina teoretiska kunskaper och erfarenheter direkt i en praktisk verksamhet. Kursen ger dig många verktyg för att lyckas i ditt praktiska ledarskap.

Vi är ganska sociala också.

Följ oss på YouTube och Facebook

Projektbildarens YouTube-kanalProjektbildarens Facebooksida

Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att kunna utveckla och leda verksamhet för olika åldrar inom den idéburna sektorn. Wendelsberg har IOGT-NTO som sin huvudman och därför har vi ett särskilt fokus på det drogpreventiva arbetet.

Kursen är på halvfart och läses på distans men med fem träffar a tre dagar på Wendelsberg. Kursen kan också kombineras med studier på Wendelsbergs Allmänna linje (läs mer om detta längre ned). I så fall studerar du på heltid.


Möt Karl Kårby

Jag gick verksamhetsnära ledarskap i kombination med allmänlinje 2016/2017. Det var bra att läsa ledarskap halvtid på distans och sen kombinera det med tillvalsämnen på allmänlinje, så att jag kunde bli klar med gymnasiet. För min del läste jag extra mycket matematik, eftersom det var det som jag tyckte var svårt, men det gick jättebra.
Vi var ett antal från verksamhetsnära ledarskap som läser på heltid och jag bodde också på skolan. De andra i klassen läste verksamhetsnära ledarskap på halvfart och så sågs vi på videomöte varje vecka och på våra träffar på skolan. Vi lärde känna varandra bra och arrangerade bland annat en Hiphopfest vid vår träff.
Det var intressant att höra vad alla andra sa och tyckte. Att läsa ledarskap gav mig mycket och gav mig nya perspektiv på saker. Förut utsattes jag för andras pedagogik eller fick med mig andra på inte så genomtänkta saker. Men nu har jag bytt position och fått en ny förståelse och kan sätta ord på mina erfarenheter och bli en ledare. Jag har mina rötter i IOGT-NTO:s Kamratstöd och jag tror att många fler med den bakgrunden skulle få ut mycket av att gå denna utbildning.


Höstterminen

Höstterminen består av en introduktion på distans, fyra temakurser på distans och två veckor för sammanfattning, reflektion och planering inför ditt arbete under våren. Under hösten har vi två träffar på Wendelsberg.

Introduktionskurs (3 veckor)

 • kursgenomgång
 • genomgång av olika lärplattformar
 • individuell studiehandledning

Tema – Ledarskap (3 veckor)

 • mina egna ledaregenskaper
 • grupputvecklingsprocesser
 • grunderna i det salutogena ledarskapet
 • pedagogiska teorier

Tema – Civilsamhället (3 veckor)

 • Olika organisationsstrukturer
 • Organisationsutveckling
 • Folkrörelsehistoria
 • Att jobba i en styrelse

Tema – Drogkunskap (3 veckor)

 • Grundfakta i alkoholfrågan
 • Grundfakta i narkotikafrågan
 • Historia och politik
 • Förebyggande metoder

Tema – Arrangörskunskap (3 veckor)

 • Vad är ett arrangemang?
 • Kreativa utvecklingsprocesser
 • Projektmetodik
 • Metoder för uppföljning och utvärdering

Sammanfattning/reflektion/planering (2 veckor)

 • Sammanfattning och reflektion kring höstens kurser
 • Planering av din egen kurs till våren

Vårterminen

Under vårterminen fördjupar du dig i ledarskapets underbara värld utifrån höstens erfarenheter och dina egna intressen, behov och framtidsplaner. Du läser, provar på praktiskt och utför ett eget lite mer omfattande studiearbete. Fördjupningen kan t ex vara inom något av följande områden. Under våren har vi tre träffar på Wendelsberg.

 • Processledning
 • Barn med särskilda behov
 • Ungdomscoachning
 • Handledarskap
 • Organisationsutveckling
 • Verksamhetsutveckling för barn och ungdomar
 • Kamratstödsarbete bland vuxna
 • Drogkunskap/prevention

Praktik

Under både hösten och våren gör du någon form av praktik i någon verksamhet och genomför tillsammans olika arrangemang tillsammans med andra aktörer. Ungefär 15 procent av studierna är praktik i olika form.

Utformning och studietakt
Kursen är på distans och studietakten är halvfart (50 procent). Det innebär att du i genomsnitt lägger
20 klocktimmar i veckan på dina studier.  En stor del av studietiden kan du förlägga till de tider som passar dig bäst. Men varje vecka deltar du i minst ett videomöte på måndag förmiddag och oftast har du andra övningar/möten med dina kurskamrater utöver det. Mötena sker med hjälp av Skype eller annat system på nätet.

Studieformerna varierar. Du läser, ser på film, lyssnar och diskuterar. Ditt personliga engagemang är viktigt och vi räknar med att du delar med dig av dina egna erfarenheter, kunskaper och åsikter på ett generöst sätt. Samtalet och erfarenhetsutbytet är en viktig del av vår pedagogik.

Träffar
I kursen ingår sex träffar på Wendelsberg. Alla träffar ligger onsdag till torsdag eller fredag. Träffarna är obligatoriska. Du kan välja att boka ett rum på skolan om du vill men har du annat boende på nära håll så går det också bra. Under träffarna ingår lunch i avgiften.

Datum för träffar
Träff 1: 22 – 24 augusti
Träff 2: 17 – 19 oktober
Träff 3: 22 – 23 november
Träff 4: 17 – 18 januari
Träff 5: 21 – 23 mars
Träff 6: 30 maj – 31 maj

Utrustning
För att kunna delta i distansundervisning behöver du dator, internetuppkoppling, ett headset och en smart telefon.

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du genomfört kursen under förutsättning att du uppfyllt kraven på deltagande och utfört dina uppgifter.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en skolavgift på 1 900 kronor i vilken det ingår olycksfallsförsäkring, litteratur och en del annat material.

Under träffarna ingår det i kursen att vi äter lunch tillsammans. Kostnaden för det är 800 kronor.

Om du bor på Wendelsberg betalar du 4 200 kronor för boende i dubbelrum eller 6 500 om du vill bo i enkelrum (lakan ingår).

Möjlighet att söka stipendier
För dig som är medlem i IOGT-NTO-rörelsen är det möjligt att söka stipendium ur Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond. Undersök också möjligheten att söka stipendium från din lokala förening eller ditt distrikt. Många gånger finns det andra fonder och stiftelser att söka stipendier ur. Hör med din kommun, länsstyrelse eller googla…

Terminstider och lov
Höstterminen startar den 20 augusti och slutar den 21 december. Vårterminen startar den 7 januari 2018 och avslutas den 31 maj. Vi har höstlov under vecka 44, vinterlov under vecka 7 och påsklov under vecka 17.

Ansökan
Ansökningar behandlas löpande.  Ansökningsformulär finns här.

Antagning
När vi mottagit din ansökan kontaktas du för antagningsintervju. Om du antas till kursen matchar vi dina behov och önskemål för att du skall få ut mesta möjliga av utbildningen. Antagningsbesked ges senast den 15 juni.

Frågor
Har du frågor kontaktar du Björn Lanefelt på telefon 0707-37 19 26.


Allmänna linjen – för dig som vill passa på…

Wendelsbergs allmänna linje förbereder dig för högre studier på universitet, högskola eller andra utbildningar som kräver grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Eller kanske behöver du bara friska upp och fördjupa tidigare kunskaper? Behöver du särskilda behörigheter för att kunna söka till specialutbildningar, kan Wendelsberg oftast tillgodose dina önskemål om sådana studier.

Det görs i så fall utöver kursen ovan och innebär då att du totalt studerar på heltid.
50 procent ledarkurs/50 procent allmänna studier. En förutsättning för den kombinationen är att du bor på skolans internat eller i Wendelsbergs närhet.

Du kan läsa mer om Allmän linje här och om vårt internat här.

 

empty