Internetregler

De flesta undervisningslokaler på Wendelsberg har en dator. Alla studerande har en personlig inloggningskod för att kunna använda dessa datorer. Koden är verkligen personlig – den får inte överlåtas eller lämnas ut till andra.

Alla studerande har ett personligt ansvar för vad hon eller han har för sig på internet.

Det är inte tillåtet att, på nätet, utan särskilt tillstånd uppträda som representant för Wendelsberg eller verksamheter på Wendelsberg.

empty