Teater- och skolscen teaterproduktionsåret

Kursupplägg
Under handledning av lärare, starta upp och genomföra en föreställning av en turnerande enaktspjäs med tillhörande workshop. Med allt som det innebär att vara en fri teatergrupp. (Spela, producera, turnera, fixa scenografi, rekvisita etc). Se till att projektet går ihop konstnärligt och ekonomiskt. Skaffa sig tillräcklig erfarenhet av projektet genom att faktiskt ge sig ut på landsvägen och spela.

Utifrån sina egna visioner genomföra en teaterproduktion med sig själv som regissör och projektledare.

Kursen innehåller även en pedagogisk del. Där ingår bland annat litteraturstudier, kontinuerligt ledda studiecirklar/kurser, huvudansvar för teaterfestivaler mm.

Efter genomgången kurs utdelas intyg som Teaterpedagog.

Vår teatergrupp läsåret 2015-2016 hette Finfrämmat
Vår teatergrupp läsåret 2014-2015 hette Kluster
Vår teatergrupp läsåret 2013-2014 hette Dårarnas teater
Vår teatergrupp läsåret 2012-2013 hette Teater Orang Orang
Vår teatergrupp läsåret 2011-2012 hette Teater Oktav

empty