Aktiva hus – kurs för nyskapare!

 

Sammanfattning
Kursen går ut på att stimulera lokal verksamhetsutveckling för alla åldrar och grupper i nykterhetsrörelsens lokaler. Deltagarna ges verktyg för att starta ny eller utveckla redan befintlig verksamhet lokalt i hus och lokaler inom nykterhetsrörelsen runt om i vårt avlånga land. Tillsammans skapar vi Aktiva hus med sikte på framtiden.

Målgrupp
Personer inom Våra Gårdars medlemsorganisationer som aktivt vill medverka till att utveckla kulturverksamhet i ”våra lokaler”. Det kan med fördel vara flera personer från samma ort vilket ökar förutsättningarna för ett lyckat utvecklingsarbete. Om ni är flera från samma ort kan ni arbeta tillsammans under kursen med att skapa verksamhet på hemmaplan. Kursen vänder sig till alla åldersgrupper över 18 år. Olika bakgrunder och intressen bidrar till en ännu bättre kurs.

Arrangörer
Kursen genomförs i samverkan mellan Våra Gårdar, IOGT-NTO och Wendelsbergs folkhögskola som kursanordnare.

Innehåll – på ett ungefär
Så skapar vi verksamhet – från ax till limpa! Vi jobbar med idéutveckling, planering, genomförande och uppföljning. I rätt ordning men ibland också samtidigt.

Arrangörskap, ekonomi, bidrag, planering, marknadsföring, kartläggning, omvärldsbevakning, regelverk, bemötande, tekniska hjälpmedel, tillgänglighet och uppföljning är några av de frågor som tas upp under kursen. Allt utifrån deltagarnas och den lokala organisationens intresse, behov och förutsättningar. Under kursen skapar deltagarna från varje ort tillsammans en plan för sin egen verksamhetsutveckling.

Kursinnehållet styrs till  stor del av deltagarnas egna intressen och tankar om vad man vill skapa för verksamhet. Men det kan också handla om att organisera och kanalisera andras idéer och engagemang.

Du blir en möjliggörare som ser till att idéer och tankar omsätts till konkret verksamhet. Kursen skall ses som ett forum för inspiration, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte där deltagarna delar med sig och lär av varandra.

Distanskurs på halvfart med fyra helgmöten
Folkhögskolekurs på distans (halvfart). Kursen pågår under ett verksamhetsår med start i slutet av augusti till och med maj (34 veckor) och omfattar totalt ca 340 timmar organiserat arbete.
Utöver det förväntas du göra en del på egen hand. Kursen innehåller följande delar.

  1. Fyra träffar, varav två på Wendelsberg
  2. Videomöten i konferenssystemet LifeSize, varannan vecka på kvällstid (ca 60 min per möte).
    Du kan delta från egen dator, smart telefon eller surfplatta men du måste i så fall använda headset. Om ni är flera från samma ort kan ni medverka från gemensam dator. Bor du på ort där IOGT-NTO eller NBV har ett videokonferenssystem kan du säkert delta därifrån.
  3. Erfarenhetsutbyte och diskussion på nätet i en särskild Facebookgrupp. Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter, diskuterar samt arbetar med givna uppgifter.
  4. Praktik knutet till den lokal där du själv eller tillsammans med andra vill skapa och utveckla verksamhet. Kanske något du redan är involverad i eller något helt nytt!
  5. Eget arbete. Planering, viss inläsning och inte minst intensiv tankeverksamhet.

Kurstid
Kursen startar med en träff den 31 augusti – 2 september och pågår till den 12 maj 2019. Kursuppehåll 17 december till 7 januari.

Träffar
Träff ett: 31/8 – 2/9 2018 på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke
Träff två: 9 – 11/11 2018 på en spännande ort någonstans i landet
Träff tre: 22 – 24/2, på spännande ort någonstans i landet
Träff fyra: 10 – 12/5 2019 på Wendelsberg

Boka in i datum i kalendern redan nu. Träffarna börjar kl 17.00 på fredagen och avslutas på söndagen med lunch kl 12.30. Du ordnar själv med dina resor.

Förväntningar på dig som deltagare
Du skall vara beredd att avsätta tid under hela kurstiden för kursens alla delar; träffar – distansdelen – praktiskt arbete. Du behöver ha tillgång till en dator med kamera och headset. Surfplatta och smart telefon fungerar också. Eftersom vi kommer att umgås på Facebook i en särskild grupp behöver du ha eller skaffa dig ett konto på Facebook (du kan vara med i en grupp utan att vara aktiv på Facebook i övrigt…).

Intyg
Wendelsbergs folkhögskola utfärdar intyg efter genomgången och godkänd kurs. Intyg ges till den som aktivt deltar i kursen genom att närvara, genomföra uppgifter, samt i övrigt aktivt delta i kursens alla delar. Med närvaro menas såväl fysiska träffar som kursens distansdelar med videomöten och digitala forum.

Kostnader
Kursen som sådan är kostnadsfri. Deltagande i de fyra träffarna, som är obligatoriska, kostar sammanlagt 2400 kronor per person för mat och boende i dubbelrum. Enkelrum kan erbjudas i mån av plats mot ett tillägg på 400 kr/träff. Avgiften är kraftigt subventionerad av Våra Gårdar och IOGT-NTO. Avgiften skall vara betald före kursstart.

Resa med billigaste färdmedel ingår men du måste själv boka din resa. Reseersättning betalas sedan ut mot kvitto för dina reskostnader.

Vi utgår från att din lokala organisation kan bidra med hela eller delar av avgiften mot att du i gengäld arbetar med att utveckla verksamhet i lokalen.

Ansökan och information
Du ansöker om deltagande senast den 8 juni 2018 här.
att gå till. Senast den 1 juni får du besked om antagits. Efter det får du mer detaljerad information inför kursstarten.

Frågor
Har du frågor kontaktar du kursansvarig Eva Selander, 0707-37 19 09 eller mejlar till eva.selander@wendelsberg.se

empty