Lärarassistent – 1 års utbildning till ett nytt yrke


Det behövs fler vuxna i skolan för att våra barn och ungdomar ska kunna få studiero och må bra. Vill du vara med och göra skillnad i skolan?

 

Kursbeskrivning

Lärarassistenter stödjer både lärare och elever i skolan och medverkar till en god miljö för alla som vistas på skolan. Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta resurser bland annat genom fler lärarassistenter. I Göteborg finns ett brett stöd för att fler skolor ska ha lärarassistenter som ett sätt att underlätta arbetet för de som jobbar i skolan och på så sätt ge eleverna en bättre skoltid. Enligt januariavtalet finns nu en statlig pott för att kunna anställa lärarassistenter. Lärarassistent är med andra ord ett yrke som efterfrågas och behövs.

Som lärarassistent fungerar du som ett administrativt, socialt och pedagogiskt stöd för läraren i dennes arbete och ska kunna avlasta denne genom att ta hand om praktiska, pedagogiska och administrativa göromål. Efter utbildningen ska du som lärarassistent fungera som ett viktigt stöd för lärare och elever. Du ska även fungera i ett arbetslag och kunna arbeta självständigt.

Wendelsbergs folkhögskola har sedan januari 2018 genomfört yrkeskurser för lärarassistenter med mycket gott resultat och till hösten 2020 startar vi den fjärde med delvis fördjupat innehåll.

Kursinformation

Kursplan

  • Kursen är 1 år heltidsstudier (100%) och innehåller praktik 4 veckor/termin (20%)
  • Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN.
  • Du behöver kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister före skolstart.
  • Kursen genomförs utifrån folkhögskolans filosofi och pedagogik, där du och dina klasskamrater är viktiga och del av kunskapen som finns i rummet.
  • Kursen genomförs på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke

Antagningskriterier

Lämplighetskriterier

Terminstider
Hösttermin 210816 – 211217
Vårtermin 220103 – 220601

Sista dag för ansökan, läsårstider mm
Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader
finns samlat på sidan Praktiska upplysningar.

Frågor
Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

empty