Lärarassistent – 1 års utbildning till ett nytt yrke


Vill du göra skillnad i skolan? Det behövs fler vuxna för att våra barn och ungdomar ska kunna få studiero och må bra.


Kursbeskrivning
Lärarassistenter stödjer både lärare och elever i skolan och medverkar till en god miljö för alla som vistas på skolan. Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta resurser bland annat genom fler lärarassistenter. I Göteborg finns ett brett stöd för att testa lärarassistenter som ett sätt att underlätta arbetet för de som jobbar i skolan och på så sätt ge eleverna en bättre skoltid. Enligt januariavtalet kommer en statlig pott till lärarassistenter att bli verklighet. Lärarassistent är med andra ord ett yrke som efterfrågas och behövs.

Som lärarassistent fungerar du som ett administrativt, socialt och pedagogiskt stöd för läraren i dennes arbete och ska kunna avlasta denne genom att ta hand om praktiska, pedagogiska och administrativa göromål. Efter utbildningen ska du som lärarassistent kunna förutse vad du behöver göra i olika situationer, vara ett viktigt stöd för lärare och elever och ingå i ett arbetslag, och kunna arbeta självständigt.

Wendelsbergs folkhögskola har tidigare genomfört två yrkeskurser för lärarassistenter med mycket gott resultat.  Nu startar vi en tredje med delvis fördjupat innehåll.

Kursinformation

 • Kursen är 1 år heltidsstudier (100%) och innehåller 20% praktik (ca 4 veckor/termin).
 • Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN.
 • Kursavgiften är 6100 kr/läsår.
 • Du behöver kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister före skolstart.
 • Kursen genomförs utifrån folkhögskolans filosofi och särart, där du och dina klasskamrater är viktiga och mycket av kunskapen finns i rummet.
 • Kursen genomförs på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke

Rubriker i kursplanen

 • Värdegrund och etik

  Nyutexaminerade och glada lärarassistenter från vår senaste utbildning.

 • Skolans uppbyggnad och funktion i samhället
 • Lärarassistentens roll och funktion
 • Kommunikation och relation
 • Kunskapssyn och bedömning
 • Psykologi och diagnoser
 • Arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
 • Eget arbete

Terminstider
Hösttermin 190819 – 191220
Vårtermin 200107 – 200529

Intyg
Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg utfärdat av Wendelsbergs folkhögskola.

Antagning
Sista antagningsdag är 2019-05-17. Läs om antagningsregler för utbildningen här.

Frågor
Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

empty