Vill du bli lärarassistent?

– en ettårig yrkeskurs för dig som vill arbete i skolmiljö


Kursbeskrivning
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserade av att arbeta i skolans miljö. Att jobba som lärarassistent kan handla om att handleda en eller flera elever på modersmål, fungera som assistent till läraren, med dina språkkunskaper eller på annat sätt vara var ett extra stöd för eleverna. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen kommer att fördjupa kunskapen om dig själv, din yrkesroll och ditt kommande yrkesområde. Vi har ett brett nätverk och upparbetade kontakter för att kunna erbjuda meningsfull praktik med olika inriktningar.

Syftet är att utbildningen skall leda till en anställning i någon form bland olika yrkesroller som idag efterfrågas i skolan.

Kursstart och plats
Nästa kurs planeras till den 5 november 2018 – den 1 november 2019.
Plats: Norra Allégatan 6 (Folkuniversitetets lokaler), Göteborg

Omfattning
Kursen är på heltid.

Utbildningsinnehåll

  • Det svenska skolsystemet
  • Det svenska samhällets uppbyggnad
  • Etik i den svenska skolan
  • Assistentrollens framgångsfaktorer
  • Kunskapssyn – att motivera eleven i inlärningssituationen
  • Att samverka med elever, skolpersonal och anhöriga
  • Att kunna informera om den svenska skolans värdegrund
  • Normal och avvikande utvecklingspsykologi, med diagnoskunskap
  • Handledning ur ett interkulturellt perspektiv
  • Pedagogik

Praktik
Omkring 50 procent av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande på skola. Vi hjälper dig med att hitta en lämplig praktikplats.

Undervisningen
Hälften av undervisningen genomförs i klassrum och den andra halvan genomförs som arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen startar med 3-4 veckor teori men sedan varvas teori med praktik under hela utbildningstiden.

Förkunskaper
Ett intresse för att arbeta med människor är en förutsättning.Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med människor är en merit men inget krav. Flerspråkighet och mångkulturella erfarenheter är en merit men inget krav. God svenska i tal och skrift är en förutsättning för utbildningen. Gärna kunskaper i något specifikt ämne. I samband med praktiken kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

Du skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingå i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Etableringsuppdraget. Tala med din handläggare.

Kostnader – ersättningar
Utbildningen är kostnadsfri. Anvisas du till utbildningen av Arbetsförmedlingen så kan du få aktivitetsstöd. Kostnader för måltider betalas av deltagaren. Deltagare kan i vissa fall få ersättning för reskostnader från Arbetsförmedlingen. Tala med din handläggare.

Intyg
Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg utfärdat av Wendelsbergs folkhögskola.

Frågor
Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

empty