Folkhögskolestämmor 2021

Tollares och Wendelsbergs stämmor
20-21 november 2021 på Wendelsberg

Wendelsbergs folkhögskoleförbund och Tollares folkhögskoleförbund kallar och inbjuder härmed till förbundsstämma den 20 – 21 november 2021 på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke.

Det blir en lunch- till lunchtillställning med förhandlingar och annat som hör en värdig stämma till. Seminarier, samtal, erfarenhetsutbyten, nöjen, förtäring och annat som vi är vana vid i folkhögskolesammanhang.

Ombud vid förbundsstämma

IOGT-NTO-förbundet har rätt till fyra ombud vid förbundsstämman. Ombuden utses av förbundsstyrelsen. Varje IOGT-NTO-distrikt har rätt till två ombud vid stämman. Ombuden utses av distriktsårsmötet eller, om årsmötet inte har utsett något ombud, av distriktsstyrelsen. För varje ombud får två ersättare utses. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning. Frågan tas lämpligen upp under distriktens valmöten under våren.

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, IOGT-NTO:s distriktsårsmöten och IOGT-NTO:s medlemmar kan skicka motioner till stämman. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tio veckor före stämman. Se i övrigt respektive skolas stadgar. Tollare och Wendelsberg.

Program och övernattning

Vi startar med lunch på lördagen kl 12.00 och avslutar med lunch på söndagen kl 12.00. Program (reservation för förändringar) finns här.

Övernattning kan bokas på Wendelsberg i samband med anmälan. Om rummen inte räcker till ordnar vi transport till närbeläget boende i Mölnlycke.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 15 oktober.

Avgifter

Avgiften är 1500 kronor per person vilket inkluderar alla måltider, övernattning lördag till söndag samt resa med billigaste färdmedel i enlighet med IOGT-NTO:s resepolicy. Övriga eventuella övernattningar bekostas av respektive distrikt/förbund. Avgiften faktureras distrikten i efterhand. Ombud bokar sina resor själva eller med hjälp av sitt distrikt. Reseräkningen fylls i och lämnas under stämman. Ersättning betalas sedan ut till den som lagt ut pengarna. 

Handlingar

Wendelsbergs handlingar finns här

Tollares handlingar finns här

Valberedningens förslag

Frågor

Gäller det praktiska frågor om din vistelse på Wendelsberg – kontakta Jenny Gustafsson 031-338 05 32. Gäller det frågor kring själva stämman/förhandlingar etc, kontakta respektive rektor som enklast hittas på respektive hemsida www.wendelsberg.se eller www.tollare.org