Praktiskt ledarskap – 15 veckor

En kurs för dig som är minst 18 år och vill utveckla dig som ledare i ditt arbete med barn och ungdomar. Kursen pågår under 15 veckor med start den 8 september 2020 och läses på halvfart.
Totalt omfattar den ca 150 studietimmar. Kursen är CSN-berättigad.

Arrangör
Wendelsbergs folkhögskola i samarbete med IOGT-NTO Angered.

Kursledning
Kursledare är Karwan Faraj och Ali Saidoun, båda utbildade ledare och coacher med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och ungdomsarbete.

Kursinnehåll

 • Ledarens olika roller och stilar
 • Konflikthantering
 • Härskartekniker
 • Att sätta upp mål
 • Självkännedom
 • Ledarskapets framgångsfaktorer
 • Strategier för att leda och utveckla en förening
 • Mina egna tillgångar, drivkrafter och framgångsfaktorer
 • Motiverande samtal som metod
 • Motivation och kommunikation
 • Coachande förhållningssätt
 • Gruppkännedom och utvecklingsprocesser
 • Teambildning
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • … och en del annat utifrån deltagarnas intressen och behov

Intyg och diplomering
Kursen avslutas med diplomering. Alla som genomfört kursen och blir godkända får ett Diplom/intyg på att de gått kursen. För att bli godkänd måste du aktivt delta, förstå kursens alla delar och ha en närvaro på minst 80 procent av kurstiden.

Praktisk information

 • Kursen pågår under 15 veckor med start 8/9 2020.
 • Vi träffas varje vecka på tisdagar och torsdagar 17.00–21.00.
 • Kursen genomförs i Angered (lokal ännu ej bestämt)
 • Utöver träffarna så möts vi i en grupp på Facebook där vi diskuterar och delar med oss av varandras erfarenheter och kunskaper. Mellan träffarna får du olika uppgifter att jobba med och fundera över.
 • Du gör också viss praktik genom att aktivt medverka i någon barn- eller ungdomsgrupp. Kanske är du redan engagerad i någon förening, då gör du praktiken där.
  I annat fall hjälper vi dig att hitta en praktikplats.

Ansökan
Du ansöker om deltagande här senast den 25 augusti.

Frågor?
Kontakta någon av oss

 Ali Saidoun
0727-270504
Karwan Faraj
0762-626296
empty