Samtalsledaren

KURSEN ÄR NU STÄNGD FÖR ANSÖKNINGAR

– en distansutbildning för dig som vill arbeta som samtalsledare för självhjälpsgrupper med anhöriga och beroende

Wendelsberg utbildar tillsammans med IOGT-NTO samtalsledare för självhjälpsgrupper för anhöriga och beroende. Metoden bygger på MI (motiverande samtal) och IOGT Tysklands metod som bedriver 70 grupper med 3 500 deltagare varje år. Du kan läsa mer på https://guttempler.de

Kursen är på distans på halvfart under femton veckor med två fysiska träffar. Det innebär, förutom deltagande i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 10 timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan.

Distans
Det finns olika former av distanskurser. Den här skiljer sig från de flesta eftersom vi lägger stor vikt vid samtalet och utbytet mellan deltagarna. Det kräver att man som deltagare hela tiden är aktiv och delar med sig av sina tankar och kunskaper. Varje vecka har vi ett videomöte (onsdagar 11.00 – 12.00) där vi diskuterar och gemensamt gör avstämningar och genomgångar av genomförda och kommande uppgifter i kursen. Utöver det läser du litteratur, tittar på filmer och föreläsningar på nätet, reflekterar skriftligt i ett forum på nätet. Ibland träffas deltagarna i grupper “digitalt” eller fysiskt, beroende på förutsättningarna, för att samtala kring vissa frågor.

Distansarbetet sker på plattformen Google Classroom och videomöten hålls med hjälp av ClearSea/LifeSize, vilket du kommer att få en genomgång av i början av utbildningen. Du behöver inte vara något datageni men känna dig bekväm med att jobba med din dator.

Utbildningsinnehåll

MI motiverande samtal
Beroende
Vuxna barn
Anhöriga
Återfall
Grupputveckling och process
Salutogent ledarskap
Konflikthantering
Metoden

Önskemål vid deltagande
Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna i någon form, i ditt arbete eller ideellt.

Om du själv har sjukdomen alkohol-/drogberoende så behöver du ha minst tre år av stabil nykterhet för att få tillträde till kursen. Likaså önskar vi att du som själv är anhörig till person med alkohol-/drogberoende ska ha erhållit någon form av hjälp och stöd för detta.

Tider
Kursen pågår under perioden 20 januari till 30 april med två fysiska träffar under två helger;
24 – 26 januari  på Wendelsbergs folkhögskola och
24 – 26 april på Hjälmargården utanför Vingåker.

Undervisningskostnader
Kursen är en folkhögskolekurs och därmed är undervisningen kostnadsfri. Deltagaren betalar endast för mat och eventuell logi samt för kurslitteratur.

Avgifter
Kostnaden för IOGT-NTO medlemmar är 600:- inklusive resa mat logi kurslitteratur för båda helgerna

Kostnaden för icke medlemmar är 1 650 kronor för mat under träffarna (obligatorisk) eller…
5 450 kronor för fyra nätter i enkelrum inklusive alla måltider eller…
3 850 kronor för fyra nätter i dubbelrum inklusive alla måltider.
Resor och kurslitteratur betalar du själv.

Frågor
…om utbildningens upplägg och innehåll besvaras av Eva Selander 0707-371909 eller eva.selander@wendelsberg.se.

empty