Seniorkurser på Wendelsbergs folkhögskola

Välkommen till vår stimulerande och folkbildande miljö, social gemenskap samt god lunch och fika i vår restaurang. Många kursdeltagare uppskattar att vara i den aktiva miljön, lyssna på intressanta föreläsningar och utveckla nya bekantskaper. Allt i vår unika 1800-talsmiljö mitt i nuet. Varje termin omfattar 12 tillfällen på nedan angivna dagar med uppehåll under de traditionella skolloven.


Måndagar 9.30 – 12.30: Föreläsningsserien med inriktning på Natur och Kultur

Gruppen följer årstidernas växlingar i skog och mark. Samhällsutveckling från förr till nu är också återkommande, likaså olika kulturella intryck och uttryck från både när och fjärran. Det är en vild blandning av ämnen och inriktningar, känt och okänt, överraskande, berörande, kulturellt och en och annan aha-upplevelse. I kursen ingår också ett antal praktiska inslag med t ex yoga och kreativa bildövningar samt en del av Teaterlinjens olika teaterföreställningar. Under kursens gång träffar du ett antal av Wendelsbergs lärare och utöver det några inbjudna föreläsare. Studierna växlar mellan samtal, föredrag, mindre exkursioner och en heldagsutflykt under vårterminen.

Onsdagar 13.00 – 16.00: Läs och Besök

Inför varje läsår bestäms ett resmål det kan vara en kortare resa (4-6 dagar) till en stad med omnejd eller en längre resa (7-9 dagar) till ett område. Under terminen träffas kursen en gång i veckan och förbereder sig med föreläsningar och uppgifter som har anknytning till resmålet. I slutet av vårterminen sker resan och vid sista tillfället efter resan träffas vi och delar med oss av bilder och berättelser från resan. Kostnaden för resan är separat från materialkostnaden för kursen.

Information

  • Höstterminen startar 1 oktober och pågår till 20 december.
  • Vårterminen startar den 7 januari  och slutar den 12 april.
  • Kursdeltagare söker till kurserna läsårsvis men betalar materialavgift terminsvis.

Materialkostnaden täcker kursmaterial, vissa rabatter på gemensamma måltider, extra resor och försäkring under kurstid. Du väljer att delta i båda kurserna eller en av dem.

Anmälan: Du anmäler dig här.

Kursledare: Kursen leds av lärare på Wendelsbergs folkhögskola.

Kontakt och frågor: Gunn Svensson, 0707-371920, gunn.svensson@wendelsberg.se

empty