Stödgruppledaren 2019
(kursen är uppskjuten till 2020, vi återkommer med närmare information om tider och annat under hösten)

Intresseanmälan till kursen görs här.

-en distansutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra droger.

Nu inbjuder vi till den tionde upplagan av Stödgruppledaren. Vi gör det med glädje och stolthet eftersom tidigare utbildningar fått högsta möjliga betyg av våra deltagare.

Kursen är på distans på halvfart under femton veckor med två fysiska träffar (3+3 dagar). Det innebär, förutom deltagande i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 10 timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan.

Distans
Det finns olika former av distanskurser. Den här skiljer sig från de flesta eftersom vi lägger stor vikt vid samtalet och utbytet mellan deltagarna. Det kräver att man som deltagare hela tiden är aktiv och delar med sig av sina tankar och kunskaper. Varje vecka har vi ett videomöte (onsdagar 11.00 – 12.00) där vi diskuterar och gemensamt gör avstämningar och genomgångar av genomförda och kommande uppgifter i kursen. Utöver det läser du litteratur, tittar på filmer och föreläsningar på nätet, reflekterar skriftligt i ett forum på nätet och en hel del annat. Ibland träffas deltagarna i grupper på webben för att samtala kring vissa frågor.

Distansarbetet sker på plattformen Google Classroom och videomöten hålls med hjälp av ClearSea/LifeSize, vilket du kommer att få en genomgång av i början av utbildningen. Du behöver inte vara något datageni men känna dig bekväm med att jobba med din dator.

Programhandböcker och intyg
Kursen bygger på Junis Barnprogram och UNFs Ungdomsprogram som båda är författade av Barbro Henriksson och framtagna av IOGT-NTOs Juniorförbund respektive Ungdomens Nykterhetsförbund.  Handböckernas innehåll är tillgängligt under kursen men får endast köpas efter avslutad och godkänd kurs. Handböckerna är personliga och ska medfölja den som genomgått kursen.

Kursintyg erhålls då du uppnått kursens fastställda krav.

Start av barngrupp
Under kursens gång planerar deltagarna för start av barn- eller ungdomsgrupp efter avslutad kurs. Målet med kursen är att du med din arbetsgivare eller en ideell organisation som huvudman, ska starta/förstärka en stödgruppsverksamhet för barn.

Kursens fokus kommer att ligga på kunskaper om riskbruk och beroende, din roll som stödgruppledare, med tyngdpunkt på förhållningssätt, samt det specifika arbetssätt som en pedagogisk stödgruppsverksamhet vilar på.

Då man alltid bör vara två stödgruppledare i en barn-/ungdomsgrupp är det en fördel om båda söker utbildningen samtidigt. Speciellt i kommuner som inte tidigare haft någon stödgruppverksamhet utan avser att starta en sådan.

Utbildningsinnehåll

 • Beroendelära
 • Tolv Steg i självhjälpsgrupp och behandling
 • Familj- och anhörigproblematik
 • Barns och ungdomars utveckling
 • Pedagogisk stödgruppsverksamhet
 • Grupprocess
 • Salutogent ledarskap
 • Samtalsmetodik
 • Metoder och tekniker
 • Genomgång av handböcker
 • Praktisk tillämpning
 • Start av barn-/ungdomsgrupp’
 • Marknadsföring och rekrytering av deltagare
 • Tystnads- och anmälningsplikt

Kursledning
Kursansvarig är Björn Lanefelt, folkhögskolelärare och utbildad stödgruppledare med erfarenhet av såväl behandling som förebyggande och stödjande insatser för barn och ungdomar med särskilda behov.

Andra lärare är Barbro Henriksson och Ella Witermark. Barbro Henriksson är konsult med mångårig erfarenhet som stödgruppledare, handledare, utbildare och behandlare från bl a Ersta Vändpunkten i Stockholm, Junis Stockholms distrikt, Tollare folkhögskola i Nacka, Prisma Pedagogik och Nämndemansgården Rehabcenter Stockholm. Barbro är verksam som projektledare för programmet RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! – ett nytt material som ger barn färdigheter att klara svårigheter och kriser och som är ett samarbete mellan Junis och universiteten i Göteborg, Umeå och Stockholm.

Ella Witermark arbetar som kurator på Wendelsbergs folkhögskola där hon också undervisar i psykologi. Ella har genomgått kursen för utbildare av stödgruppledare. Hon är också utbildad i Motivational Interviewing (MI) och Kognitiv Beteendeinriktad Counselling samt genomgått kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL).

Utöver dessa kommer du att möta andra med erfarenheter och kunskaper som du har nytta av i ditt framtida arbete med din stödgrupp.

Önskemål vid deltagande
Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar i någon form, i ditt arbete eller ideellt.

Om du själv har sjukdomen alkohol-/drogberoende så behöver du ha minst tre år av stabil nykterhet för att få tillträde till kursen. Likaså önskar vi att du som själv är anhörig till person med alkohol-/drogberoende ska ha erhållit någon form av hjälp och stöd för detta.

Arrangörer
Kursarrangörer är Nätverket Glömda Barnen Västra Götaland, IOGT-NTOs Juniorförbund, Ungdomens Nykterhetsförbund och Wendelsbergs folkhögskola.

Tider
Kurstid:  15 veckor

 • Distansdel 1: 3 veckors egna studier på hemmaplan
 • Närträff 1: på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke
 • Distansdel 2: 8 veckors studier hemma och på nätet.
 • Närträff 2: på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke
 • Distansdel 3: 2 veckors studier hemma och på nätet

Undervisningskostnader
Kursen är en folkhögskolekurs och därmed är undervisningen kostnadsfri. Deltagaren betalar endast för mat och eventuell logi samt för kurslitteratur och för de programhandböcker som kan köpas efter avslutad och godkänd kurs.

Avgifter
1 650 kronor för mat under träffarna (obligatorisk) eller…
5 450 kronor för fyra nätter i enkelrum inklusive alla måltider eller…
3 850 kronor för fyra nätter i dubbelrum inklusive alla måltider.
1 900 kronor tillkommer för programhandböckerna som kan köpas efter avslutad och godkänd kurs (bor du i Västra Götaland så är kostnaden 900 kronor då Nätverket De Glömda barnen i Västra Götaland, subventionerar för deltagare från länet.

Obs! Vi rekommenderar att du bokar logi på Wendelsberg då programmet under dagarna på träffarna pågår fram till kl. 20.00.

Anmälan
Anmälan görs här. Du kommer att kontaktas av kursledaren en tid efter att du anmält dig. I det fall vi har fler sökande än platser äger deltagare från Västra Götaland förtur.

Frågor
…om utbildningens upplägg och innehåll besvaras av Ella Witermark 0707-37 19 16 ella.witermark@wendelsberg.se.

Citat från tidigare deltagare…

 • Bra att helhetsperspektivet kom med, de bakåtliggande faktorerna, hur är det att växa upp i en dysfunktionell familj. Inte bara pedagogiken.
 • Detta betyg ger jag för att jag upplevde utbildningen som en helhet. Innehållet var intressant och bra. Upplägget med praktiska övningar var bra. Upplägget med tre dagar intensivt och sedan hem och reflektera och jobba var bra. Gruppledarna, kompletterade varandra. Särskilt värdefullt var blandningen av gruppdeltagarna, olika, yrken, åldrar, var vi kom ifrån etc. Sen är det ju inte fel att bli väl omhändertagen med jättegod mat, god fika och godis.
 • Bra. Var och ett av ämnena har haft betydelse för helheten. Inget ämne har känts onödigt.
 • Bra att få en teoretisk grund från olika perspektiv, att man fått förståelse för olika bitar kring problematiken och hur viktigt det är att bygga upp självkänslan mm
 • Bra böcker och lagom många som fick in olika delar kring problematiken.
 • Jag har fått väldigt mycket, hur man ska tänka och få andra att tänka positivt och att öka självkänslan och hur viktigt det är. Fått en förståelse för missbruksproblematiken med dess anhöriga.
 • En djupare insikt i beroendeproblematik och vad det gör med både den som är beroende och de som finns i hens omgivning.

“Väldigt lärorik och intressant kurs med
mycket skratt och glädje. Bra med både
teoretiska lektioner och praktiska lektioner
med lekar mm. Har fått med mig mycket
från denna kurs att fylla på i bagaget med.
Jag är väldigt glad för att jag fått förmånen
att gå denna utbildning.”

Monica Stomberg-Adolfsson

empty