Allmän linje – Kultur/Drama

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med teater samtidigt som du kompletterar eller skaffar dig behörigheter för högskolestudier. Genom utbildningen kan du också öka dina möjligheter att komma in på eftergymnasiala teaterutbildningar.

Gruppämnen
Kursplanen innehåller 10 lektioner i teater varje vecka. Ämnet teater innehåller grunderna i improvisation, scenframställan och drama. Att framföra en text; monolog och dialog. Kort inblick i regi. Det hela kan utmynna i en slutproduktion som framförs inför publik.

Svenskämnet är också inriktat på teater.

Individuell studierådgivning
Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu
När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla fem grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen
Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-3380530, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter mm.

empty