Allmän linje – Ledarskap

Det här är en kurs för dig som vill utveckla ett verksamhetsnära ledarskap för en framtid i den idéburna sektorn. Kanske är du redan verksam i en organisation/verksamhet och har ledaruppdrag av något slag men vill vässa dig ytterligare inom olika områden. Kanske är du ännu inte engagerad i någon särskild verksamhet men tillräckligt nyfiken på att kasta dig ut i en ny och särskilt meningsfull tillvaro. Med verksamhetsnära menas att du får omsätta dina teoretiska kunskaper och erfarenheter direkt i en praktisk verksamhet. Kursen ger dig många verktyg för att lyckas i ditt praktiska ledarskap.

Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att kunna utveckla och leda verksamhet för olika åldrar inom den idéburna sektorn. I kursen ingår att du gör en viss mängd praktik där du provar på dina egna ledaregenskaper.

Möt Karl Kårby, nuvarande elev

Jag går verksamhetsnära ledarskap i kombination med allmänlinje detta läsår 2016/2017.
Det har varit bra att läsa ledarskap halvtid på distans och sen kombinera det med tillvalsämnen på allmänlinje, så att jag kan bli klar med gymnasiet. För min del har jag läst extra mycket matematik, eftersom det var det som jag tyckte var svårt, men det går jätte bra nu. Vi är ett antal från Verksamhetsnära ledarskap som läser på heltid och jag bor också på skolan.

De andra i klassen läser verksamhetsnära ledarskap på halvfart och så ses vi på videomöte varje vecka och på våra träffar på skolan. Nu har vi lärt känna varandra bra och senast arrangerade vi en Hip Hop fest vid vår träff. Det är intressant att höra vad alla andra säger och tycker. Att läsa ledarskap har gett mig mycket och ger mig nya perspektiv på saker. Förut utsattes jag för andras pedagogik eller fick med mig andra på inte så genomtänkta saker. Men nu har jag bytt position och får en ny förståelse och kan sätta ord på mina erfarenheter och bli en ledare. Jag har mina rötter i IOGT-NTO:s Kamratstöd och jag tror att många fler med den bakgrunden skulle få ut mycket av att gå denna utbildning.

Gruppämnen
Våra fyra huvudteman i kursen är Ledarskap, Civilsamhället, Drogkunskap och Arrangörskunskap. Under dessa rubriker döljer sig en mängd olika ämnen. Eftersom Wendelsberg har en särskild utbildning som heter Verksamhetsnära ledarskap (halvfart på distans) läser du gruppämnena delvis tillsammans med kurskamrater som går den utbildningen. Distanskursen kommer till Wendelsberg fem gånger under läsåret och då har ni en del gemensamma lektioner och aktiviteter. Du hittar mer information om den kursen, och alltså dina gruppämnen, om du väljer Ledarskap – distans i menyn.

Individuell studierådgivning
Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu
När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen
Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-3380530, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter mm.

empty