Allmän linje – Samhället

Här är de samhällsvetenskapliga ämnena i centrum. Makt och rätt, demokrati och diktatur, politiska idéer, politiska system samt krig och fred kommer att behandlas under läsåret.

Gruppämnen
Historia är gruppens profilämne. Efter en snabb färd genom fem tusen år, tecknar vi tillsammans bakgrund till den moderna historien.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

I ämnet samhällskunskap behandlas frågor om makt och rätt, demokrati och diktatur, politiska idéer och politiska system, statsskick och rättssystem.

Aktuella frågor är en del av samhällskunskapen.

Individuell studierådgivning
Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu
När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla fem grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen
Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-3380530, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter mm.

empty