Fastighetsskötare

Utbilda dig till fastighetsskötare och få tillgång till ett regionalt nätverk av arbetsgivare, arbetsplatskontakter och kontakter med företag som har behov av att rekrytera.

Utbildningen arrangeras av Wendelsbergs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet i Väst och är en yrkesutbildning på heltid som pågår under ett läsår. All undervisning är kostnadsfri och du är olycksfallförsäkrad under de tider du deltar i undervisningen (inte på fritiden). Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla de förmågor och kompetenser som efterfrågas i arbetslivet. Teori knyts an till praktiska situationer för att du ska få en förståelse för helheten i utbildningen. Utbildningen innehåller både teori med lärare i klassrum och praktiska övningar. Praktik ute på en arbetsplats ingår också.

Efter genomförd godkänd utbildning så erhåller du kursbevis för att kunna arbeta som fastighetsskötare hos fastighetsbolag. Olika uppgifter du kan arbeta med är inre och yttre skötsel av fastigheten så som skötsel av grönytor, snöröjning, felsökningar och enklare reparationer samt kontakt med hyresgäster.

Målet med yrkesutbildningen är att du ska bli anställningsbar som fastighetsskötare, få tillgång till regionalt nätverk av arbetsgivare, arbetsplatskontakter och kontakter med företag med rekryteringsbehov.

• Arbetsmiljö
• Arbetsplanering
• Enklare reparationer
• Hyresrätt
• Inre skötsel
• Kontakt med hyresgäster och felanmälningar
• Miljöstationer
• Praktik
• Service och kvalitet
• Säkerhet
• Yrkessvenska
• Yttre skötsel

Läsårstider: 2022-08-22 — 2023-05-31

Vill du veta mer? Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss!
Otto Alvarado, 030-337 60 58, otto.alvarado@folkuniversitetet.se
Sören Eriksson, 031-338 05 30, soren.eriksson@wendelsberg.se

Anmäl dig här

Utbildningsadress:
Nygatan 10C
434 30 Kungsbacka

Ladda ner en pdf om utbildningen här

Våra utbildningar