Samtalsledaren – sober support

Anmäl dig här

– en distansutbildning för dig som arbetar eller vill börja som samtalsledare för självhjälpsgrupper /sobersupport med anhöriga och beroende och med IOGT-NTO sociala verksamhet.

Kursen är på distans på kvartfart 25% under femton veckor. Det inne bär att du i genomsnitt ägnar 5  timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan.

Distans
Det finns olika former av distanskurser. Den här skiljer sig från de flesta eftersom vi lägger stor vikt vid samtalet och utbytet mellan deltagarna. Det kräver att man som deltagare hela tiden är aktiv och delar med sig av sina tankar och kunskaper. Varje vecka har vi ett videomöte (onsdagar 11.00 – 12.00) där vi diskuterar och gemensamt gör avstämningar och genomgångar av genomförda och kommande uppgifter i kursen. Utöver det läser du litteratur, tittar på filmer och föreläsningar på nätet, reflekterar skriftligt i ett forum på nätet. Ibland träffas deltagarna i grupper “digitalt” eller fysiskt, beroende på förutsättningarna, för att samtala kring vissa frågor.

Distansarbetet sker på plattformen Google Classroom och videomöten hålls med hjälp av meet, vilket du kommer att få en genomgång av i början av utbildningen. Du behöver inte vara något datageni men känna dig bekväm med att jobba med din dator.

Utbildningsinnehåll
Handledning
MI motiverande samtal
Beroende
Vuxna barn
Anhöriga
Återfall
Grupputveckling och process
Salutogent ledarskap
Konflikthantering
Metoden
Sober Coach

Önskemål vid deltagande
Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna i någon form, i ditt arbete eller ideellt.

Om du själv har sjukdomen alkohol-/drogberoende så behöver du ha minst tre år av stabil nykterhet för att få tillträde till kursen. Likaså önskar vi att du som själv är anhörig till person med alkohol-/drogberoende ska ha erhållit någon form av hjälp och stöd för detta.

Tider
Kursen pågår under perioden 12 sept till 21 dec 2022.

Undervisningskostnader
Kursen är en folkhögskolekurs och därmed är undervisningen kostnadsfri.

Frågor
…om utbildningens upplägg och innehåll besvaras av Björn Lanefelt 0733924520 eller bjorn.lanefelt@wendelsberg.se

Våra utbildningar