Teater- och skolscen musikaldramatisk kurs

Kursupplägg – år 1
Det första året är i huvudsak inriktat på färdighetsträning. Du får arbeta med olika dansstilar, med gruppundervisning i sång och musik samt improvisation och scenframställning. Vi arbetar också med teater- och dramahistoria, regi och praktisk pedagogik.

Under kursen arbetar du också med instudering av en kortare dramatisk scen. Du medverkar i en taldramatisk- eller musikalproduktion som visas vid offentliga föreställningar på teatern.

Kursupplägg – år 2
Det andra året kombinerar färdighetsträning med föreställningsproduktion. Färdighetsträningen från första året fördjupas och tillämpas i produktionen av två större föreställningar som spelas offentligt på teatern. Du kommer att få regissera samt ge praktisk ledning av teaterkurser. Under året ges också kurser i scenografi, ljus och kostym.

Kursbeskrivning >>

empty