Elevförsäkring

Alla studerande vid Wendelsbergs långa kurser är via skolan försäkrade hos Länsförsäkringar.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller därmed enbart personskada. Försäkringen kan ersätta kostnader för läkar/sjukvård samt resor föranledda av olycksfallet. Försäkringen kan också betala rehabilitering. I försäkringen finns också en invaliditetsersättning.

Försäkringen gäller under skoltid och fritid hela läsåret. Dock gäller den inte under tid som man förvärvsarbetar.

Observera att försäkringen varken ersätter hemförsäkring eller trafikförsäkring.

Den som vill veta mer om försäkringens villkor kan vända sig till skolans expedition.

empty