Om en kurs upphör eller ställs in

Alla långa kurser omfattar två terminer och har kursstart i augusti. Kursen genomförs, om inte annat meddelats, senast den 15 juni.

Har kursen väl startat så kommer den att slutföras.

Allmänna kursen på Wendelsberg är ettårig. Den som vill gå ett andra och ev. ett tredje läsår måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Wendelsbergs grundläggande teaterutbildningar är tvååriga och kräver ingen ny ansökan mellan de båda studieåren. Däremot måste man ha genomfört det första utbildningsåret med godkänt resultat. För teaterlinjens påbyggnadsår krävs ny ansökan.

Kursen Lärarassistentutbildningen är ettårig.

empty