Pedagogiskt stöd – vid funktionsnedsättning

Wendelsberg är en folkhögskola för vuxna. Vi undviker att dela in människor i grupper – funktionsnedsatta för sig och icke funktionsnedsatta för sig. En stor del av våra stödinsatser vänder sig därför till hela gruppen, andra är mer individuellt riktade utifrån enskilda behov och förutsättningar. På Wendelsbergs allmänna kurs följer du en grupp under hela läsåret men du deltar också i ett stort antal andra grupper som ibland kan förändras över tid.

Den som vet med sig att man har starkt behov av att omges av samma personer hela tiden bör välja att gå på en annan folkhögskola med ett annat pedagogiskt upplägg.

Stödet på allmän kurs består bland annat av;

  • att största delen av undervisningen sker i mindre grupper
  • att deltagaren i samråd med lärare upprättar en individuell studieplan vid kursstart. I samband med det görs en bedömning av vilka ytterligare stödinsatser som kan vara aktuella.
  • att stödgrupper finns i främst matematik och svenska

På Skolscenens utbildningar och på lärarassistentutbildningen sker motsvarande samtal i samband men antagningsintervjun.

Alla deltagare på skolan har tillgång till olika stöd av kurator och skolans husvärd.

empty