Pedagogiskt stöd – vid funktionsnedsättning.

Wendelsberg är en folkhögskola. Vi undviker att dela upp människor i grupper – funktionsnedsatta för sig och personer som inte är funktionsnedsatta för sig.

Vi vill istället ordna studierna så att de alltid är stödjande för alla och i alla situationer. Praktiskt innebär det att vi arbetar i ganska små grupper som gör det möjligt för alla att komma till tals och att alla blir uppmärksammade.

Vid studiernas början görs på den allmänna linjen en studieplan för varje enskild studerande. Studieplanen tas fram i samråd mellan lärare och den studerande. Vi det tillfället gör vi en gemensam bedömning av vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

På teaterutbildningarna och ledarutbildningen görs dessa bedömningar vid antagningsintervjuerna.

På Allmänna linjens schema finns det varje vecka möjlighet att ansluta sig till lärarledda stödgrupper, där man kan få studiehjälp. Vi har också en speciell stödgrupp i matematik och en grupp som arbetar med svenska som andraspråk.

empty