Studerandeinflytande

Elevkåren är Wendelsbergs studerandeorganisation. Alla studerande är medlemmar i elevkåren. Elevkårens styrelse tillsätts genom val, där alla studerande har rösträtt, vid höstterminens början.

Elevkåren behandlar de frågor med anknytning till skollivet, som man finner angelägna.

Elevkåren ges möjlighet att vara representerad  i de linjeråd som ansvarar för kursernas pedagogiska verksamhet, och lärarrådet – som ansvarar för den pedagogiska verksamheten i stort och disciplinfrågor. Elevkåren är också representerad i Wendelsbergs skolstyrelse – som har det yttersta ansvaret för skolverksamheten. I dessa grupper har elevkårens representanter rätt att yttra sig och ställa förslag.

Elevkåren utser även representanter i mer tillfälligt sammansatta grupper kring t.ex. skolrestaurang och idrotts- och fritidsverksamhet.

empty