Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Stora delar av Wendelsberg byggdes på 1800-talet och är dessvärre omöjliga att bygga om så att de överallt är tillgängliga för rullstolsburna. Endast delar av Wendelsberg är fullt tillgängliga för den som behöver hiss för att kunna flytta sig mellan olika våningsplan.

Ljudmiljön är i många lokaler svår för den som har hörselnedsättning eller lätt störs av hög volym. För den som har stora rörelsehinder eller allvarlig hörselnedsättning är Wendelsberg inte någon idealisk miljö.

empty