Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Stora delar av Wendelsberg byggdes på 1880-talet och är dessvärre omöjliga att bygga om så att de överallt är tillgängliga för rullstolsburna. Endast delar av Wendelsberg är fullt tillgängliga för dem som behöver hiss för att kunna flytta sig mellan våningsplan.

Hörslinga är endast installerad i ett fåtal lokaler.

Wendelsberg är inte en idealisk miljö när man har stora rörelsehinder eller allvarlig hörselnedsättning.

I våra äldsta byggnader är ventilationen vissa tider på året inte helt optimal. Vintertid tar det ibland lite längre tid för inomhustemperaturen i dessa byggnader att anpassa sig efter de yttre omständigheterna än i en del andra byggnader. Det sker inte ofta och när det sker så är det högst tillfälligt.

empty