Tillgång till lokaler och utrustning

Kursdeltagare har i princip alltid tillgång till skolans allmänna lokaler- med några undantag.

En del lokaler, t.ex. gymnastikhallen och datorsalen, är emellanåt uthyrda till utomstående hyresgäster. Då har de företräde.

Specialutrustade undervisningslokaler, t.ex. musiklokaler, verkstäder och kemisal, är aldrig tillgängliga utan lärarmedverkan eller endast tillgängliga för studerande med särskild – individuell – behörighet

empty