Teater- och skolscen taldramatisk kurs

Kursupplägg – år 1
Det första året är i huvudsak inriktat på färdighetsträning. Huvudämnena är improvisationsteknik, scenframställning och fysisk träning. Kursen innehåller också grundläggande studier i regi, teaterhistoria, sångframställning, dans, dramatisk rörelse, teateranalys och praktisk pedagogik.

Under kursen arbetar du också med instudering av en kortare dramatisk scen och en taldramatisk produktion som visas vid offentliga föreställningar på teatern.

Kursupplägg – år 2
Det andra året kombinerar färdighetsträning med föreställningsproduktion. Färdighetsträningen från första året fördjupas och tillämpas i produktionen av två större föreställningar som spelas offentligt på teatern.
Du kommer att få regissera samt ge praktisk ledning av teaterkurser. Under året ges också kurser i scenografi, ljus och kostym.

Kursbeskrivning >>

empty