Teater- och skolscen

Vanliga frågor och svar om antagningsdagarna.

Finns det alternativa provdagar?
Nej – det är tyvärr inte möjligt att prova vid ett annat tillfälle.

Jag reser långt och måste komma dagen eller kvällen innan. Går det bra?
Ja – vi räknar med att en del sökande kommer dagen innan. Det finns folk här som visar dig till rätta.

Hur många söker – hur många kommer in?
Vi har ungefär 250 sökande varje år till teaterutbildningen.  Omkring 150 söker taldramatisk inriktning och cirka 100 söker den musikdramatiska.
Vi tar in 40 kursdeltagare totalt – 20 till vardera kursen. Vid uttagningen plockar vi ut 20 ordinarie deltagare och ungefär 7 reserver. Några reserver brukar komma med på vardera kursen. Antalet varierar naturligtvis från år till år.

Hur stor vikt läggs vid själva provet jämfört med betyg?
Till att börja med måste man ha allmän behörighet för högskolestudier för att bli antagen. Antagningen sker huvudsakligen genom proven. När vi måste välja mellan två eller flera sökande som gjort sina prov lika bra – då får betygen betydelse.

Finns det andra teaterutbildningar likvärdiga med de på Wendelsberg?
Det är nästan omöjligt att svara på den frågan. Det enda vi egentligen kan säga är att utbildningen här förmodligen är den utbildning som mest liknar livet på en yrkesverksam teater. De flesta teaterutbildningarna som ligger på folkhögskola, studieförbund eller på scenskolorna, har samma ämnen som vi har här. Det som skiljer åt är proportionerna mellan olika ämnen och förhållningssättet till teateryrkena.
På Wendelsberg gör man fler uppsättningar än vad man gör på de flesta andra utbildningsplatser. På Wendelsberg lägger vi störst vikt vid att skådespelaren skall träna sin kommunikationsförmåga. Teatern är till för publiken. Vår uppgift är att ge de studerande så stor möjlighet som möjligt att utveckla förmågan att kommunicera med publiken. Självklart vill vi att kursdeltagaren skall utvecklas som person. Men den utvecklingen har sin grund i att deltagaren övar sig i skådespelaryrkes tekniker och tankemetoder.

Läs mer om antagningsdagarna >>

 

empty