Världsförbättraren – 15 veckor

– För dig som vill engagera och arrangera i lokalsamhället

Kursen bygger på tron på att de många människornas olika insatser i ideella föreningar, organisationer och verksamhetsgrupper gör skillnad. Tillsammans gör vi världen ännu lite bättre.
För att lyckas med vårt gemensamma världsförbättraruppdrag behöver vi idéer, metoder och redskap. Såväl nya som redan använda och beprövade.
På kursen ”Världsförbättraren” får du idéer och redskap för att starta ny eller utveckla redan befintlig verksamhet.

Följande kursmoment ingår:

– Kreativt utvecklingsarbete – några olika modeller
– Framtidsspaning – vad vet och tror vi?
– Verksamhetsutvecklingens framgångsfaktorer
– Coachande ledarskap
– Salutogent ledarskap
– Arrangörskap i praktiken
– Vilken roll spelar det vi gör egentligen?
– Erfarenhetsutbyte med andra världsförbättrare
– Hälsa och kultur

Kursen är en folkhögskolekurs på distans och sträcker sig över 15 veckor med start den 25 januari.
I kursen ingår två träffar på Wendelsbergs folkhögskola, den 25-27/1 och den 10-12/5. Fredag kväll till söndag lunch. Kursen som är på halvfart innehåller dessutom ett videomöte (60 min) i veckan (tisdagar kl.12-13). Utöver träffar och videomöten lägger du ytterligare 4-5 timmar i veckan på litteratur och uppgifter. En del av tiden används till mer praktiska delar. Är du engagerad i någon förening eller annan verksamhet så kan du anpassa de praktiska momenten efter det.

Kostnad: Kursen är avgiftsfri men för träffarna betalar du 1 650 kronor för mat eller…
5 450 kronor för fyra nätter i enkelrum inklusive alla måltider eller…
3 850 kronor för fyra nätter i dubbelrum inklusive alla måltider.
Resor och kurslitteratur betalar du själv.
Är du medlem i någon organisation bör du höra efter om de har möjlighet att subventionera dina kostnader.

Frågor: Björn Lanefelt 0707-371926 bjorn.lanefelt@wendelsberg.se
Eva Selander 0707-371909 eva.selander@wendelsberg.se

Anmälan: Du kan göra din anmälan här.

Kursanordnare: Wendelsbergs folkhögskola

empty