Historia

Hur det hela började

Ett träslott i en lummig park – nästan som i en annan värld. Allt är ett resultat av industrialismen och ett byxtyg.

Bruno Wendel drev Mölnlycke Bomullswäfveri mycket framgångsrikt från 1852 till en bit in på 1880-talet. Fabrikens mest framgångsrika produkt var mollskinn, ett kraftigt bomullstyg som främst användes till arbetskläder. Byxtyget och Wendels sinne för affärsverksamhet lade grunden för en av Sveriges största privatförmögenheter. Vid två lågkonjunkturer brann fabriken – det gjorde den också alldeles oförklarligt mitt i en högkonjunktur. Vid dessa olyckor stängdes fabriken aldrig utan arbetarna fick i stället för textilarbete pröva på att anlägga parken som omger Wendelsberg.

När Wendel drar sig tillbaka från det mer aktiva affärslivet låter han bygga Wendelsberg som pensionärsbostad åt sig själv och hustrun Marie-Louise. Huset ritades av arkitekten på modet, Adrian Petersson och byggdes av hälsoskäl i trä. Wendelsberg blev en ståndsmässig villa med magnifik matsal, marmorklädda rum, tak med stuck och keruber och verandor för enskilda samtal.

Elever spelar gamla hantverkare utanför skolan

Folkhögskolan

Den lilla nykterhetsorganisationen NGTO köper Wendelsberg med rashäststall och köksträdgård 1907. Med väldiga ansträngningar lyckas den lilla organisationen samla ihop de 45.000 kronor som krävs för köpet och startar 1908 Sveriges första rörelseägda folkhögskola. Wendelsberg har byggdes om i början av 30-talet och har kompletterats med elevbostäder och andra lokaler 1965 och 1985.

Wendelsbergs blandning av 1800-tal och nutid, träslott med änglar i taket och moderna möbler, aktivitet och stillhet är miljön för kreativitet och tankesprång in i framtiden.

Logo IOGT-NTO

Wendelsberg är IOGT-NTO:s folkhögskola. Den startade 1908 och drivs idag av den ideella föreningen IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle där alla har tillgång till personlig utveckling och goda levnadsförhållanden. Det samhället kan endast byggas av medborgarna själva, med hjälp av kunskap och i samarbete under demokratiska former.

IOGT-NTO menar att bruket av alkohol och narkotika är ett hinder för en sådan utveckling

Utbildning är inget som bara pågår vissa tider på dygnet under vissa delar av livet. Det är ett sätt att leva. När man utvecklar sina förmågor behöver man tillgång till ett opåverkat medvetande och känsloliv.

Wendelsberg är därför en alkohol- och narkotikafri zon där alla ska ha möjlighet till personlig utveckling utan sociala krav på att använda alkohol eller narkotika. Vi har ett konsekvent program för att hålla skola och internat fritt från alkohol och narkotika.

Läs mer om IOGT-NTO-familjen

IOGT-NTO
UNF
Junis
NBV
NSF
Tidningen Accent