VÄGEN

Wendelsbergs folkhögskola är en av 15 folkhögskolor som deltar i satsningen VÄGEN. Projektet fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

VÄGEN, folkhögskolevägen till arbete eller fortsatta studier, syftar till att motverka långvarigt utanförskap. Projektet pågår under 2023–2026 och fokuserar på att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, utrikesfödda samt socioekonomiskt drabbade, ska komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Målet är att stärka deltagarens handlingskraft och motivation för att få verktyg att påverka sin livssituation.

Varje deltagare kommer att få arbeta med en individuell studie- och etableringsplanför att på bästa sätt kunna stärka den individuella förmågan.

Här kan du läsa mer om projektet på Folkbildningsrådets hemsida.

Följ med på en rundtur

Logo IOGT-NTO

Wendelsberg är IOGT-NTO:s folkhögskola. Den startade 1908 och drivs idag av den ideella föreningen IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle där alla har tillgång till personlig utveckling och goda levnadsförhållanden. Det samhället kan endast byggas av medborgarna själva, med hjälp av kunskap och i samarbete under demokratiska former.

IOGT-NTO menar att bruket av alkohol och narkotika är ett hinder för en sådan utveckling

Utbildning är inget som bara pågår vissa tider på dygnet under vissa delar av livet. Det är ett sätt att leva. När man utvecklar sina förmågor behöver man tillgång till ett opåverkat medvetande och känsloliv.

Wendelsberg är därför en alkohol- och narkotikafri zon där alla ska ha möjlighet till personlig utveckling utan sociala krav på att använda alkohol eller narkotika. Vi har ett konsekvent program för att hålla skola och internat fritt från alkohol och narkotika.

Läs mer om IOGT-NTO-familjen

IOGT-NTO
UNF
Junis
NBV
NSF
Tidningen Accent