Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 4 september 2023
Giltigt från den 4 september 2023

Denna integritetspolicy beskriver Wendelsbergs folkhögskolas riktlinjer för insamling, användning och delning av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.wendelsberg.se) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och delning av din information enligt denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, var god och få inte tillgång till eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan förvarning till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du periodvis granskar denna sida.

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

– Marknadsföring
– Riktad annonsering

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha mottagit ditt samtycke och endast för de ändamål för vilka samtycke har lämnats, såvida inte lag kräver något annat.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan att inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade fall som beskrivs nedan:

– Annonservice
– Analys

Vi kräver att sådana tredje parter endast använder den personliga information som vi överför till dem för det ändamål för vilket den överförts och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet. Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, reglering, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten kränker tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag fusioneras eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Dina rättigheter

Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din personliga information eller få en kopia av din personliga information, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av din data, be oss dela (porta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss för att behandla din data, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@wendelsberg.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies med mera

För att lära dig mer om hur vi använder dessa tekniker och dina val i relation till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet, och därför kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör detta på egen risk.

Klagomål/Data Protection Officer

Om du har frågor eller oro rörande behandlingen av din information som finns hos oss kan du kontakta vår Klagomålsansvarige Marcus Andersson på Wendelsbergs folkhögskola, Oskar Lundgrens väg 3, info@wendelsberg.se. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med tillämplig lag.