Wendelsberg

– skolan som utbildar världsförbättrare och livsnjutare

När du kommer till Wendelsberg kommer du till en över hundra år ung folkhögskola. När man ser huvudbyggnaden är det lätt att tro att man rest bakåt i tiden. Det har man inte. Det ser bara så ut. Wendelsberg är en ung skola. Men vi har förstås lång erfarenhet av att ge människor möjlighet till utbildning för vidare studier på högskola, arbete med teater, projektverksamhet eller för livet i allmänhet

På Wendelsberg utbildar vi världsförbättrare och njutningsmänniskor. Vi anser att alla har ett ansvar för att skapa en jämlik och demokratisk värld, där alla kan känna sig trygga och ha tillgång till god hälsa och personlig utveckling. Skolan vill ge alla deltagare möjlighet att skaffa sig verktyg för den uppgiften. Här kan man också öva sig i att glädjas åt livet och medmänniskorna.

Alkohol- och narkotikafritt
Skolan är en del av IOGT-NTO-rörelsen, vilket innebär att Wendelsberg skall vara en helt alkohol- och narkotikafri skola. Vi menar att alkohol och narkotika hindrar utvecklingen av både människor och samhälle. Droger skall inte hindra människor att leva ett fritt och rikt liv. Därför har vi ett konsekvent program för att hålla skola och internat fria från alkohol och narkotika.

Vi har erbjudit möjligheten att öva sig i att förbättra världen och njuta av livet sedan 1908. Många av kursdeltagarna har lyckats väldigt bra – med båda sakerna.

Specialiteter
På folkhögskola är studierna anpassade för vuxna.  Alla folkhögskolor erbjuder unika studiemöjligheter. Några utmärkande drag för Wendelsberg är att vi undervisar på gymnasiets högsta nivåer i alla kärnämnen, inklusive matematik, fysik och kemi. Wendelsberg har särskild kompetens på och undervisar i frågor som berör problemen kring alkohol och narkotika. Kursen Verksamhetsnära ledarskap syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att kunna utveckla och leda verksamhet för olika åldrar inom den idéburna sektorn. Teaterutbildningen ligger mycket nära verkligheten på den professionella teatern. Vi har en fullt utrustad teater med verkstäder.

Hur det hela började
Historien om Wendelsberg som folkhögskola sträcker sig så långt tillbaka som till 1907. Men historien om träslottet började betydligt tidigare än så. Läs mer här >>

empty