Om Wendelsberg

Wendelsberg – skolan som utbildar världsförbättrare och livsnjutare

På Wendelsbergs folkhögskola kan du skaffa dig gymnasiekompetens eller förbereda dig för ett yrkesliv med teater. Vi har också ledarutbildningar för olika behov. På Wendelsberg får du det bästa av två världar. Här blandas en ungdomlig och livlig atmosfär med en miljö och arkitektur med anor från förra sekelskiftet. Resultatet gör att Wendelsberg inte liknar någon annan folkhögskola. Huvudbyggnaden är ett gammalt träslott från slutet av 1800-talet, med en näst intill surrealistiskt vacker interiör signerad husets första ägare; industrimannen Bruno Wendel. Nu undervisar vi engelska i hans gamla biljardrum och kemi i stallet. Skolan har ett stort internat för dig som behöver någonstans att bo under din studietid.

När du kommer till Wendelsberg kommer du till en över hundra år ung folkhögskola. När man ser huvudbyggnaden är det lätt att tro att man rest bakåt i tiden. Det har man inte. Det ser bara så ut. Wendelsberg är en ung skola. Men vi har förstås lång erfarenhet av att ge människor möjlighet till utbildning för vidare studier på högskola, arbete med teater, projektverksamhet eller för livet i allmänhet

På Wendelsberg utbildar vi världsförbättrare och njutningsmänniskor. Vi anser att alla har ett ansvar för att skapa en jämlik och demokratisk värld, där alla kan känna sig trygga och ha tillgång till god hälsa och personlig utveckling. Skolan vill ge alla deltagare möjlighet att skaffa sig verktyg för den uppgiften. Här kan man också öva sig i att glädjas åt livet och medmänniskorna.

Alkohol- och narkotikafritt

Skolan är en del av IOGT-NTO-rörelsen, vilket innebär att Wendelsberg skall vara en helt alkohol- och narkotikafri skola. Vi menar att alkohol och narkotika hindrar utvecklingen av både människor och samhälle. Droger skall inte hindra människor att leva ett fritt och rikt liv. Därför har vi ett konsekvent program för att hålla skola och internat fria från alkohol och narkotika.

Vi har erbjudit möjligheten att öva sig i att förbättra världen och njuta av livet sedan 1908. Många av kursdeltagarna har lyckats väldigt bra – med båda sakerna.

Två elever sitter och fikar och pratar

Specialiteter

På folkhögskola är studierna anpassade för vuxna. Alla folkhögskolor erbjuder unika studiemöjligheter. Några utmärkande drag för Wendelsberg är att vi undervisar på gymnasiets högsta nivåer i alla kärnämnen, inklusive matematik, fysik och kemi. Wendelsberg har särskild kompetens på och undervisar i frågor som berör problemen kring alkohol och narkotika. Kursen Lärarassistent syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att kunna samarbeta med lärare och lärarlag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Wendelsbergs teater & skolscen är både en kvalificerad teater/musikalutbildning och en arbetande teater.

En idyllisk träffpunkt

Runt skolan ligger den grönskande Wendelsbergsparken som skänker ännu mer idyll åt ett Wendelsberg som med rätta kan kallas ett kulturcentrum. Teaterlinjen erbjuder varje år många arrangemang. På Wendelsbergs folkhögskola förekommer även kulturfestivaler, barnteaterföreställningar, nyårsrevyer och mängder av annan teater. Alla dessa arrangemang är öppna för skolans kursdeltagare. Närheten till Göteborg är uppskattad av många.

Hur det hela började

Historien om Wendelsberg som folkhögskola sträcker sig så långt tillbaka som till 1907. Men historien om träslottet började betydligt tidigare än så. Läs mer här

Följ med på en rundtur

Logo IOGT-NTO

Wendelsberg är IOGT-NTO:s folkhögskola. Den startade 1908 och drivs idag av den ideella föreningen IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Wendelsberg.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle där alla har tillgång till personlig utveckling och goda levnadsförhållanden. Det samhället kan endast byggas av medborgarna själva, med hjälp av kunskap och i samarbete under demokratiska former.

IOGT-NTO menar att bruket av alkohol och narkotika är ett hinder för en sådan utveckling

Utbildning är inget som bara pågår vissa tider på dygnet under vissa delar av livet. Det är ett sätt att leva. När man utvecklar sina förmågor behöver man tillgång till ett opåverkat medvetande och känsloliv.

Wendelsberg är därför en alkohol- och narkotikafri zon där alla ska ha möjlighet till personlig utveckling utan sociala krav på att använda alkohol eller narkotika. Vi har ett konsekvent program för att hålla skola och internat fritt från alkohol och narkotika.

Läs mer om IOGT-NTO-familjen

IOGT-NTO
UNF
Junis
NBV
NSF
Tidningen Accent