Wendelsbergs folkhögskola har träffat en överenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) om en studeranderättslig standard.

Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och förbinder sig att följa.

Studerande vid folkhögskolekurser (15 dagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister mellan studerande och skolan. Läs mer om FSR här

Dokument och regler som gäller generellt på Wendelsbergs långa kurser finns i rull-menyn här ovanför.

Dokument som rör de olika kurserna finns på respektive linjes sida.
I vänsterspalten finns knappar till Allmän linje, Ledarutbildning och Teater och skolscen.
Alla linjerna har kursplaner, antagningskriterier och krav för intyg.

Här finns uppgifter om läsårstider och kostnader.

För den som bor i skolans internat finns en egen sida med information om boendet. Där finns också hyreskontrakt och ordningsregler samt mat- och allergipolicy.

empty