Wendelsbergs folkhögskola är en av de folkhögskolor som deltar i satsningen VÄGEN. Projektet fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Läs mer