Allmän linje

Ansökan för läsåret 2020/2021 är nu stängd

Wendelsbergs allmänna linje förbereder dig för högre studier på universitet, högskola eller på andra utbildningar som kräver grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. För dig som inte i första hand tänker skaffa sig formella behörigheter ger ett år på Wendelsberg möjligheter att friska upp och fördjupa tidigare kunskaper. Du får tillfälle att pröva nya intressen och kanske också att fundera över framtiden.

Behöver du särskilda behörigheter för att kunna söka till specialutbildningar, kan Wendelsberg oftast tillgodose dina önskemål om sådana studier.

Studiernas upplägg
På allmänna linjen studerar ca 90 deltagare. Undervisningen är inte årskursbunden. Du lägger ett schema med minst 30 lektioner per vecka. Ungefär hälften av dessa timmar tillbringar du i en och samma grupp. Det finns fem sådana grupper att välja på. Alla är på gymnasienivå. Du söker till ett år åt gången och går du två eller flera år på Allmän linje, väljer du ny grupp varje år.

De fem studiegrupperna
I alla grupper på allmän linje studerar du svenska. Samhällskunskap ingår i grupperna Människan, Samhället och Världen. Studierna i svenska och samhällskunskap är anpassade till gruppens profil.
Varje grupp har sin egen inriktning. Längst ned på denna sida hittar du länkar till de olika grupperna. Där kan du läsa mer om innehåll och kursuppläggning.

På din ansökan markerar du ett första- och ett andrahandsval av grupp.

Tillvalsämnen
Utöver timmarna i de sammanhållna grupperna väljer du själv ämnen efter behov och intresse. Det finns många tillvalsämnen att välja mellan; humanistiska, samhällsvetenskapliga, estetiska och naturvetenskapliga t ex matematik upp till nivå 4. Längst ner på sidan finns en länk till vår kurspresentation. Där finns en lista över vilka tillvalsämnen du kan välja bland. Smärre ändringar kan ske inför kommande läsår.

Naturvetenskapliga tillval
Det är möjligt att läsa in såväl 1 (A)- som 2 (B)-kurser i Biologi, Fysik och Kemi på Wendelsbergs Allmänna linje. Observera dock att det tar två år, om du inte har 1 (A)-nivåerna klara redan. Tänker du läsa in dessa kurser på två år, går du första året i Naturgruppen och får där 1-kurserna i Bi och Ke. Fy 1a läser du som tillvalsämne. Andra året läser du i någon av de andra grupperna.

Individuell studierådgivning
Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välkommen
Du är välkommen att besöka oss på skolan i Mölnlycke i Göteborg, för att se på skolan och fråga om utbildningarna.
Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30 och bestäm en tid.

Läs om de olika studieinriktningarna här
Kultur/Drama
Samhället
Människan
Naturen
Världen


Kursplan, tillvalsämnen och behörigheter
Här kan du i vår kurspresentation läsa mer om vilka ämnen som ingår i de olika grupperna, och vilka tillvalsämnen du kan välja mellan. Du kan också se vilka behörigheter du kan uppnå på Allmän linje.


Krav för att få intyg och behörigheter

Här kan du läsa om vad som krävs för att få ett godkänt studieår och behörigheter i enskilda ämnen på Allmän linje på Wendelsberg.

När det gäller vårt sätt att sätta studieomdömen så följer Wendelsberg Folkbildningsrådets riktlinjer för studieomdömen
Det gäller också hur vi arbetar med behörighetsgivning. Här finner du Folkbildningsrådetsoch riktlinjer för folkhögskolans behörighetsgivning.


Antagningskriterier
Detta är våra antagningskriterier för den allmänna linjen.

Sista dag för ansökan, läsårstider mm
Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader
finns samlat på sidan Praktiska upplysningar.

 Ansök digitalt eller ladda ner ansökningsblankett

empty