Allmän kurs

Förbered dig för högre studier

Wendelsbergs allmänna kurs förbereder dig för högre studier på universitet, högskola eller på andra utbildningar som kräver grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. För dig som inte i första hand tänker skaffa sig formella behörigheter ger ett år på Wendelsberg möjligheter att friska upp och fördjupa tidigare kunskaper. Du får tillfälle att pröva nya intressen och kanske också att fundera över framtiden.

Behöver du särskilda behörigheter för att kunna söka till specialutbildningar, kan Wendelsberg oftast tillgodose dina önskemål om sådana behörigheter.

Studiernas upplägg

På allmän kurs studerar ca 120 deltagare. Undervisningen är inte årskursbunden. Du lägger ett schema med minst 30 lektioner per vecka. Ungefär hälften av dessa timmar tillbringar du i en och samma grupp. Det finns sex sådana grupper att välja på. Alla är på gymnasienivå. Du söker till ett år åt gången och går du två eller flera år på Allmän kurs, väljer du ny grupp varje år.

De sex studiegrupperna

I alla grupper på allmän kurs studerar du svenska. Samhällskunskap ingår i grupperna Människan, Samhället och Världen. Studierna i svenska och samhällskunskap är anpassade till gruppens profil.
Varje grupp har sin egen inriktning. Längst ned på denna sida hittar du länkar till de olika grupperna. Där kan du läsa mer om innehåll och kursupplägg.

På din ansökan markerar du ett första- och ett andrahandsval av grupp.

Tillvalsämnen

Utöver timmarna i de sammanhållna grupperna väljer du själv ämnen efter behov och intresse. Det finns många tillvalsämnen att välja mellan; humanistiska, samhällsvetenskapliga, estetiska och naturvetenskapliga t ex matematik upp till nivå 4. Längst ner på sidan finns en länk till vår kurspresentation. Där finns en lista över vilka tillvalsämnen du kan välja bland. Smärre ändringar kan ske inför kommande läsår.

Naturvetenskapliga tillval

Det är möjligt att läsa in både kurs 1 och 2 i Biologi, Fysik och Kemi på Wendelsbergs Allmänna kurs. Observera dock att det tar två år, om du inte har 1-nivåerna klara redan. Tänker du läsa in dessa kurser på två år, går du första året i Naturgruppen och får där 1-kurserna i Bi och Ke. Fy 1a läser du som tillvalsämne. Andra året läser du i någon av de andra grupperna.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Kursplan, tillvalsämnen och behörigheter

Här kan du i vår presentation av allmän kurs läsa mer om vilka ämnen som ingår i de olika grupperna, och vilka tillvalsämnen du kan välja mellan. Du kan också se vilka behörigheter du kan uppnå på Allmän kurs.

Krav för att få intyg och behörigheter

Här kan du läsa om vad som krävs för att få ett godkänt studieår och behörigheter i enskilda ämnen på Allmän kurs på Wendelsberg.

Studieomdöme och behörighetsgivning

Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av den studerandes studieförmåga. Den är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Många faktorer beaktas och mätning av inhämtade kunskaper är endast en del av underlaget. Denna process kan inte återskapas av någon instans utanför skolan. Studieomdömet kan inte överklagas men deltagaren kan begära en omprövning. På Wendelsberg skall begäran om omprövning göras hos rektor senast fem dagar efter att omdömet mottagits. Skäl till varför omprövning begärs skall lämnas skriftligt. Det är inte rektor som omprövar utan samma grupp som tidigare satt studieomdömet. Deltagaren kan också begära omprövning hos skolans styrelse men styrelsen tar då endast ställning till om omdömesprocessen gått rätt till.

Wendelsberg följer i övrigt Folkbildningsrådets riktlinjer för studieomdömen

Det gäller också hur vi arbetar med behörighetsgivning. Här finner du Folkbildningsrådets riktlinjer för folkhögskolans behörighetsgivning

SeQF – Allmän kurs

SeQF är ett system som gör det möjligt att jämföra nivån på olika studier nationellt och internationellt. Allmän kurs på Wendelsberg motsvarar SeQF nivå 4. Läs mer om Wendelsbergs mål och läranderesultat kopplat till SeQF här.

Antagningskriterier

Detta är våra antagningskriterier för allmän kurs.

Sista dag för ansökan, läsårstider m m

Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader
finns samlat på sidan Ansökning och information.