Wendelsbergs skolscen –
Teaterlinjen

Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer.

Teaterlinjen

Utbildningen är en tvåårig yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Det första året är i huvudsak inriktat på färdighetsträning. Huvudämnena är improvisationsteknik, scenframställning och rörelse. Kursen innehåller också grundläggande studier i regi, teaterhistoria, akrobatik, rollanalys, röst, sång, dans, pjäs och scenanalys, fysisk träning och ledarskap. Under kursen arbetar du också med instudering av en kortare dramatisk scen samt en taldramatisk produktion som visas vid offentliga föreställningar på teatern. Det andra året blir arbetet mer självständigt med projektledning, regi och rollarbeten. Året kombinerar färdighetsträning med föreställningsproduktion. Färdighetsträningen från första året fördjupas och tillämpas i produktionen av två större föreställningar som spelas offentligt på teatern. Dessutom fördjupas ämnet regi genom två längre regiuppgifter. Under året arbetar vi också med scenografi, ljus, pedagogik och kostym.

Läs mer om oss som undervisar på skolscenens kurser.

Kursupplägg – år 1

Det första året är i huvudsak inriktat på färdighetsträning. Huvudämnena är improvisationsteknik, scenframställning och fysisk träning. Kursen innehåller också grundläggande studier i regi, teaterhistoria, sångframställning, röst, dans, dramatisk rörelse, teateranalys och praktisk pedagogik.

Under kursen arbetar du också med instudering av en kortare dramatisk scen och en taldramatisk produktion som visas vid offentliga föreställningar på teatern.

Elever från Wendelsbergs skolscen

Kursupplägg – år 2

Det andra året kombinerar färdighetsträning med föreställningsproduktion. Färdighetsträningen från första året fördjupas och tillämpas i två större produktioner som spelas offentligt på teatern.

Du kommer att få regissera samt ge praktisk ledning av teaterkurser. Under året ges också kurser i scenografi, ljus och kostym.

Kursbeskrivning >>

Vi har också gått på Wendelsberg