Lärarassistent

Ettårig utbildning för dig som vill arbeta i skolan

Vill du vara med och göra skillnad i skolan? Det behövs fler vuxna i skolan för att våra barn och ungdomar ska kunna få studiero, kunskaper och må bra. Lärarassistentutbildningen ger behörighet även till elevassistentjobb och andra resursarbeten i skolan.

Wendelsberg har sedan 2018 utbildat närmare 100 lärarassistenter med gott resultat. Wendelsberg är en av 19 folkhögskolor i Sverige som bildat en samarbetsorganisation för lärarassistentutbildningar på folkhögskola – FLiS. Dessa skolor har en gemensam kursplan och efter utbildningen får du även ett utbildningsbevis från FLiS.

75% av de som går lärarassistentutbildningar på folkhögskola har jobb sex månader efter utbildningen.

Vad innebär yrket?

Lärarassistentens uppdrag i skolan är att samarbeta med lärare och lärarlag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Arbetsuppgifterna varierar från olika skolor, lärare och elevers behov och förutsättningar. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete.

Utbildningen syftar till att utbilda lärarassistenter för praktiskt pedagogiskt arbete i grundskola (förskoleklass – åk.9), gymnasieskola och anpassad grund- och gymnasieskola (tidigare kallad särskola).

Hur går utbildningen till?

FLiS gemensamma kursplan innehåller nio utbildningsområden och skolans profil. (se mer under kursplan). Wendelsbergs profil är barn i missbruksmiljö och fördjupning inom Neuropsykiatriska diagnoser (t.ex. ADHD och autism)

Folkhögskolans arbetsmetod är ett processtyrt lärande i samarbeta och med personlig utveckling. Vi arbetar med samtal, diskussioner, egna arbeten och grupparbeten, reflektioner, kartläggning och praktikperioder, men inte prov och tentamen. Kunskapen finns i klassrummet, inte bara hos lärarna och kurslitteraturen. Det är viktigt att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till de andra i klassen, men minst lika viktigt att ta in och lyssna på andra. Du som deltagare på utbildningen är ditt viktigaste arbetsverktyg i ditt framtida yrke.

”Lärarassistentutbildningen visade sig vara otroligt näringsrik! Jag har nytta av den varje dag. Utbildningen är lysande ! Att dela så mycket kunskap på så kort tid borde kommunen verkligen se som en resurs/tillgång. På min arbetsplats så finns det flera lärare som skulle ha nytta av delarna som berör barn med diagnoser och elever med särskilda behov.”

Adam, lärarassistent och f.d. elev på Wendelsberg

Kursinformation

Kursplan

  • Kursen är ett års heltidsstudier (100 %) och innehåller fyra praktikveckor/termin (20 %)
  • Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN. Du som vill vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke och som är mellan 27 och 62 år kan från 1 april söka studieomställningsstöd inför kommande höst.
  • Du behöver kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister före skolstart.
  • Kursen genomförs på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke (ingen möjlighet till distansstudier)

Antagningskriterier

Lämplighetskriterier

Terminstider

Hösttermin 240819 – 241220

Vårtermin 250107 – 250604

Sista dag för ansökan, läsårstider mm

Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader finns samlat på sidan Ansökning och information.

Frågor

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

Jonas Aldenbrand, gick lärarassistentutbildningen 2020/2021

Vad jobbar du med nu?

Jag jobbar på Rambergsskolan en F-6 skola i Göteborg som lärarassistent och lärare i fritidshem. Innan det jobbade jag i ett projekt där Partille kommun testade olika sätt att arbeta med den nya yrkesgruppen lärarassistent. Då var jag på Högstadiet i Vallhamraskolan.

Var det svårt att få jobb?

Det var mycket lättare än vad jag trodde. Jag var nervös innan och orolig att bli arbetslös. Men jag hade tre jobb på gång samtidigt.

Vad har utbildningen betytt för dig?

Detta är det roligaste året i mitt liv.  Jag har lärt mig jätte, jättemycket, men framför allt har jag vuxit som människa.  Det var en vändpunkt och omstart i livet. Det är jätteskönt att ha en yrkesutbildning i ryggen. När jag visade en rektor vad vi läst, blev hon så imponerad.

Hur var det att läsa på folkhögskola?

Jag var skraj för att börja plugga. Jag visste inte så mycket om folkhögskola innan jag började, men det var helt rätt för mig. Det var en bra sammanhållning i klassen och vi lärde oss mycket av varandra. Tidigare har jag arbetat på kontor, även om jag ville arbeta mer med människor. Utbildningen breddade min yrkesbana. Man kan söka många olika tjänster i skolan.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på lärarassistentyrket?

Man måste kunna vara flexibel, saker och ting ändras hela tiden. Lärarna behöver verkligen stöttning, så att de kan göra det som de ska och är bäst på. Som lärarassistent har jag mer tid att sätta mig och prata med en elev, än vad läraren har. Barnen är spontana och härliga att arbeta med, detta jobb ger mig så mycket. Jag känner att jag hamnat i rätt roll och rätt värld.