Lärarassistent

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Ettårig utbildning för dig som vill arbeta som resurs i skolan

Det behövs fler vuxna i skolan för att våra barn och ungdomar ska kunna få studiero och må bra. Vill du vara med och göra skillnad i skolan?

Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan; i Göteborgsregionen används ibland begreppet “elevkoordinator”. Tanken är att lärarassistenten ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att samarbeta med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t.ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Wendelsbergs folkhögskola har sedan januari 2018 genomfört yrkeskurser för lärarassistenter med mycket gott resultat. Nu är vi med och bildar en samarbetsorganisation för lärarassistentutbildningar på folkhögskola i Sverige FLiS. (länk till FLiS hemsida).

”Lärarassistentutbildningen visade sig vara otroligt näringsrik! Jag har nytta av den varje dag. Utbildningen är lysande ! Att dela så mycket kunskap på så kort tid borde kommunen verkligen se som en resurs/tillgång. På min arbetsplats så finns det flera lärare som skulle ha nytta av delarna som berör barn med diagnoser och elever med särskilda behov.”

Adam, lärarassistent och f.d. elev på Wendelsberg

Kursinformation

Kursplan

  • Kursen är ett års heltidsstudier (100 %) och innehåller praktik 4 veckor/termin (20 %)
  • Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN.
  • Du behöver kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister före skolstart.
  • Kursen genomförs på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke (ingen möjlighet till distansstudier)

Antagningskriterier

Lämplighetskriterier

Terminstider

Hösttermin 220822 – 221221
Vårtermin 230109 – 230531

Sista dag för ansökan, läsårstider mm

Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader finns samlat på sidan Ansökning och information.

Frågor

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

Våra utbildningar