Lärarassistent

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Ettårig utbildning för dig som vill arbeta som resurs i skolan

Det behövs fler vuxna i skolan för att våra barn och ungdomar ska kunna få studiero och må bra. Vill du vara med och göra skillnad i skolan?

Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation genom att skapa trygghet, studiero och möjligheter i skolmiljön, samt komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar men är till övervägande del av elevstödjande karaktär. Lärarassistenten ska avlasta lärarna och stödja eleverna genom att bidra i arbetet med det administrativa och trygghetsskapande arbetet i skolan, t.ex. frånvarohantering, mentorskap och konflikthantering samt i det sociopedagogiska arbetet.

Wendelsbergs folkhögskola har sedan januari 2018 genomfört yrkeskurser för lärarassistenter med mycket gott resultat. Nu är vi med och bildar en samarbetsorganisation för lärarassistentutbildningar på folkhögskola i Sverige FLiS. (länk till FLiS hemsida).

Kursinformation

Kursplan

  • Kursen är ett års heltidsstudier (100 %) och innehåller praktik 4 veckor/termin (20 %)
  • Kursen är eftergymnasial och berättigar till studiemedel från CSN.
  • Du behöver kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister före skolstart.
  • Kursen genomförs på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke (ingen möjlighet till distansstudier)

Antagningskriterier

Lämplighetskriterier

Terminstider

Hösttermin 210816 – 211217
Vårtermin 220103 – 220601

Sista dag för ansökan, läsårstider mm

Datum för sista ansökningsdag, läsårstider och kostnader finns samlat på sidan Ansökning och information.

Frågor

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, kontakta Eva Selander (kursansvarig) på 0707-37 19 09 eller eva.selander@wendelsberg.se

Våra utbildningar