Allmän kurs –
Naturen

Här är de naturvetenskapliga ämnena i centrum

I Naturgruppen ligger fokus på naturvetenskap. Studierna läggs upp så att de olika delarna berikar varandra. Praktiska moment som laborationer, fältarbeten och studiebesök är viktiga beståndsdelar i dina studier.

Gruppämnen

Biologi, kemi aktuella frågor och svenska är Naturgruppens ämnen. I de naturvetenskapliga ämnena behandlas grundbegreppen inom biologi och kemi, och sambanden mellan dessa.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

Efter årets slut finns det möjlighet att få behörighet Naturkunskap 1b och 2, alternativt Biologi 1 och Kemi 1. Fysik ligger inte i Naturgruppen, men finns som tillvalsämne. Observera att du inte kan läsa 2-nivåerna i Bi, Fy, Ke samtidigt som du läser 1-nivåerna i Naturgruppen. Ska du läsa in även 2-nivåerna går du ett år till på Allmän kurs, i en annan grupp, med 2-kurserna som tillvalsämnen. Det kan du givetvis även göra om du redan är klar med 1-kurserna när du kommer till Wendelsberg. Då söker du redan från början någon av våra andra klasser på allmän kurs och väljer sedan kemi 2/biologi 2/fysik 2 som tillval.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän kurs
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.