Allmän linje –
Naturen

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Här är de naturvetenskapliga ämnena i centrum

Biologi och kemi är profilen i dina studier.

Gruppämnen

I de naturvetenskapliga ämnena behandlas grundbegreppen inom biologi och kemi, och sambanden mellan dessa. Vi studerar bl.a. ekologi, genetik och energi.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

Kursuppläggning

I naturämnena läggs studierna upp så att de olika delarna berikar varandra. Praktiska moment som laborationer, fältarbeten och studiebesök är viktiga beståndsdelar i dina studier.

Efter årets slut har du möjligheter att ta ut behörigheter efter dina behov. Naturkunskap 1b och 2, alternativt Biologi 1 och Kemi 1. Fysik ligger inte i Naturgruppen, men finns som tillvalsämne. Observera att du inte kan läsa 2-nivåerna i Bi, Fy, Ke samtidigt som du läser 1-nivåerna i Naturgruppen. Ska du läsa in även 2-nivåerna går du ett år till på Allmän kurs, i en annan grupp, med 2-kurserna som tillvalsämnen. Det kan du givetvis även göra om du redan är klar med 1-kurserna när du kommer till Wendelsberg.

Kursen innehåller en del korta studieresor. Roligt – men inte gratis. Räkna med en kostnad på ca 500 kronor.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.

Våra utbildningar