Allmän kurs –
Människan

Förstå dej själv och andra

Hur utvecklas en människas identitet? Hur samspelar människor i olika grupper och samhällen?
Detta är frågor vi behandlar i Människan.

Gruppämnen

I ämnet psykologi startar vi med psykologins historiska framväxt och utveckling samt de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Vi arbetar med att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Vi använder och värdera olika psykologiska teorier och modeller samt arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

I ämnet samhällskunskap arbetar vi med kommunalkunskap, organisationer, utbildning, massmedia och opinionsbildning. Vi sysslar också med aktuella samhällsfrågor inom socialpolitik och rättskunskap.

Vi arbetar i alla gruppämnen med skönlitterära texter, filmer och dokumentärer för att få kunskap om människan, och syftet är att du efter genomgången kurs skall förstå såväl dig själv som andra lite bättre. Du själv är den bästa kunskapskällan. Det är ditt liv och dina erfarenheter vi skall skapa teorier omkring. Förhoppningsvis får du göra en spännande resa i dig själv.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän kurs
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.