Allmän linje –
Människan

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

”Människan är alltings mått.”

Det är huvudbudskapet i den rörelse som kallas humanismen. Något av den inställningen präglar också arbetet i denna grupp.

Gruppämnen

I ämnet psykologi startar vi med att se på människan som individ. Var är jag och vart är jag på väg? Finns det någon mening med allting? Vi utgår från ett psykodynamiskt synsätt och undersöker olika teorier om människan. Vi arbetar även med praktisk psykologi, där vi studerar både vårt eget och andras beteende genom fallstudier. Vi funderar också över vad vi kan lära oss om människan utifrån gamla muntliga traditioner och texter.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

I ämnet samhällskunskap arbetar vi med kommunalkunskap, organisationer, utbildning, massmedia och opinionsbildning. Vi sysslar också med aktuella samhällsfrågor inom socialpolitik och rättskunskap.

Vi arbetar i alla gruppämnen med skönlitterära texter, filmer och dokumentärer för att få kunskap om människan, och syftet är att du efter genomgången kurs skall förstå såväl dig själv som andra lite bättre. Du själv är den bästa kunskapskällan. Det är ditt liv och dina erfarenheter vi skall skapa teorier omkring. Förhoppningsvis får du göra en spännande resa i dig själv.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla fem grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.

Våra utbildningar