Allmän kurs –
Skapande

Få möjlighet att uttrycka dig kreativt!

Kreativitet, konstnärliga material och projekt är viktiga ingredienser i skapandegruppen

Kursens lokal är bildsalen där vi jobbar med skapande verksamhet, men också svenska, aktuella frågor och kultur i samhället. Du bör vara intresserad av skapande och kreativ verksamhet, men du behöver inte ha några särskilda förkunskaper med dig. Det är bra att veta att kreativa processer inte alltid följer ett strikt schema, så ibland kan vi behöva ändra eller improvisera under ett projekt.

Gruppämnen

Kursplanen innehåller ämnena: skapande, svenska, drama/muntlig framställning och kultur i samhället. Du har tre lärare och vi läser i teman och arbetar mycket med processen – både i att skapa och att studera. Vid några tillfällen leder projekten till utställningar på skolan eller på annan plats. Mest använder vi tiden till skapande, då vi arbetar med bildskapande, konst och hantverk i olika former. Under året kommer du att få testa olika konstnärliga tekniker och jobba i projekt, både enskilt och i grupp. Vi kommer även att göra studiebesök och samarbeta med kulturinstitutioner.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän kurs
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.