Allmän kurs –
Samhället

Med samhället i centrum

Makt och rätt, demokrati och diktatur, politiska idéer, politiska system samt krig och fred kommer att behandlas under läsåret.

Gruppämnen

Historia är gruppens profilämne. Efter en snabb färd genom fem tusen år, tecknar vi tillsammans bakgrund till den moderna historien.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur och litteraturhistoria. Vi skriver texter av skilda slag. I kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

I ämnet samhällskunskap behandlas frågor om makt och rätt, demokrati och diktatur, politiska idéer och politiska system, statsskick och rättssystem.

I Aktuella frågor har du som deltagare stort inflytande över vilka ämnen som tas upp för diskussion.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän kurs
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.