Ansökning och information

Läsårstider

Höstterminen 2023-08-21 – 2023-12-22
Vårterminen 2024-01-08 – 2024-05-31

Höstterminen 2024-08-19 – 2024-12-20
Vårterminen 2025-01-07 – 2025-06-04

Året på skolan – Bruksanvisning 2023-2024

Kostnader

Undervisningen på Wendelsberg är kostnadsfri. Alla som valt att studera på Wendelsberg betalar däremot en skolavgift (se nedan). Du som bor på internatet betalar också en internatavgift för mat och boende. De som inte bor på skolan kan köpa lunch. Avgifterna ändras aldrig under pågående läsår.

Skolavgifter läsåret 2024/2025

  • Allmän kurs: 6100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår.
  • Skolscenens utbildningar: 5100 kr. Obligatoriska teaterbesök ingår.
  • Lärarassistentutbildning: 6100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår.

I skolavgiften ingår kostnader för administration, kopiering/utskrifter, olycksfallsförsäkring, tillgång till wifi i allmänna utrymmen, möjlighet att låna Chromebook under skoltid, kaffe/te i lunchtid, förtäring och ibland underhållning i samband med fester, högtider och ett varierande antal sociala aktiviteter. Betalningen delas upp månadsvis.

Kostnad för mat och hyra läsåret 2024/2025

Mat och boende i enkelrum i skolans internat kostar cirka 6830–7470 kr per fyraveckorsperiod beroende på rumsstandard. Vanligtvis bor man i enkelrum, men om det är många som behöver rum på skolan kan vi erbjuda plats i delat rum. Om du delar rum blir kostnaden 540–760 kronor mindre per fyraveckorsperiod.

I internatavgiften ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagarna. Under helger och skollov serveras ingen mat.

Betalningen delas upp per månad och anpassas till CSN:s utbetalningsdatum av studiestöd.

Studerande som inte bor på skolan kan köpa måltider i skolans matsal eller ha egen mat med sig. Det finns möjlighet att värma medhavd lunchmat.

Studiefinansiering

Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. Du kan få mer information från CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se, eller av oss på skolan.
Du som vill vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke och som är mellan 27 och 62 år kan från 1 april söka studieomställningsstöd inför kommande höst. Läs mer om kriterierna och hur du ansöker här.

För dig som är medlem i IOGT-NTO-rörelsen finns det stipendium att söka för en del av din elevavgift. Läs mer här.

Din ansökan

Allmän kurs och skolscenens utbildningar

Ansök digitalt eller på ifylld blankett – du hittar dessa längst upp på sidan.
Söker du någon av skolscenens utbildningar vill vi att du bifogar gymnasiebetyg.
Skicka aldrig originalhandlingar. Wendelsberg sänder inte dina ansökningshandlingar i retur.

Sista dag för ansökningar till läsåret 2024/2025

  • Allmänna linjen: 19 maj 2024, återkoppling sker efterhand.
    I mån av plats kommer antagning till allmänna linjen att ske även i juni och juli.
  • Skolscenen teater/musikal – tvåårig grundutbildning: 14 april 2024
  • Teaterproduktion – påbyggnadsår: 13 maj 2024
  • Lärarassistentutbildning: 19 maj 2024. I mån av plats sker antagning även under sommaren.

Skolscenens antagningsdagar inför läsåret 2024/2025

Här hittar du information om skolscenens antagningsdagar