Praktiska upplysningar

Läsårstider 2019/2020
Höstterminen 2019-08-19 – 2019-12-20
Vårterminen 2020-01-07 – 2020-05-29

Bruksanvisning 2018-2019 – information om läsåret och skolan

Kostnader

Undervisningen på Wendelsberg är kostnadsfri. Däremot får du betala skolavgift, studiematerial och studieresor samt internatavgift – dvs. avgift för kost och logi. De som inte bor på skolan kan köpa lunch. Priserna nedan anges med reservation för ändringar.

Skolavgifter långkurs, läsåret  2019/2020
Allmänna linjen: 6.100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår.
– Teaterutbildningarna  –  År 1:  5. 600 kr.   –  År 2:  5100 kr. Obligatoriska teaterbesök ingår.
(För År 1 ingår även bok- Teaterhistoria)
– Ledarskapskurser: Kostnad för mat och boende under närträffarna finns på sidan Ledarskap distans.

I skolavgiften ingår dessutom bl.a. kostnaden för kopiering, olycksfallsförsäkring, tillgång till internet och måltider i samband med fester och högtider, kulturarrangemang och övriga sociala aktiviteter.
Betalningen kan delas upp månadsvis.

Studieresor
Om du studerar i Allmänna linjens naturgrupp kommer du att göra en studieresa som beräknas kosta ca. 500 kr.

Kostnad för mat och hyra läsåret 2019/2020
Mat och boende i enkelrum i skolans internat kostar cirka 5.100–5.700 kronor per fyraveckorsperiod beroende på rumsstandard. Vanligtvis bor man i enkelrum, men om det är många som behöver rum på skolan kan vi erbjuda plats i delat rum. Om du delar rum blir kostnaden 500–700 kronor mindre per fyraveckorsperiod.

I internatavgiften ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagarna. Under helger och skollov serveras ingen mat.

Betalningen delas upp per månad och anpassas till CSNs utbetalningsdatum av studiestöd.

Studerande som inte bor på skolan kan köpa måltider i skolans matsal eller ha egen mat med sig. Det finns möjlighet att värma medhavd lunchmat.

Studiefinansiering
Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. Du kan få mer information från CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se, eller av oss på skolan.

Din ansökan

Allmänna linjen och teaterutbildningarna:
Ansök digitalt eller på ifylld blankett – du hittar dessa längst upp på sidan.
Söker du teaterutbildningen vill vi att du bifogar gymnasiebetyg.
Skicka aldrig originalhandlingar. Wendelsberg sänder inte dina ansökningshandlingar i retur.

Ledarskap:
Ledarskapsutbildningarna har egna ansökningsformulär. Du hittar dessa på sidan Ledarskap distans.

Sista dag för ansökningar till läsåret 2019/2020
Allmänna linjen: 24 maj 2019. Antagning sker löpande under våren.
I mån av plats kommer antagning till allmänna linjen att ske även i juni och juli.
– Teaterutbildning, skådespelare/teaterproduktion: 19 maj 2019
– Teaterutbildning, produktionsåret: 19 maj 2019
– Ledarskapskurser – Antagning sker löpande.

Antagningsdagar inför läsåret 2019-2020
– Teaterlinjens antagningshelg är den 24–26 maj 2019 samt 1-2 juni 2019. Här hittar du information om teaterns   antagningsdagar

empty