Praktiska upplysningar

Du kan även ansöka digitalt på sidan för respektive kurs.

Läsårstider 2018/2019
Höstterminen 2018-08-20 – 2018-12-21
Vårterminen 2019-01-07 – 2018-06-05

Bruksanvisning 2017-2018 – information om läsåret och skolan

Kostnader

Undervisningen på Wendelsberg är kostnadsfri. Däremot får du betala skolavgift, studiematerial och studieresor samt internatavgift – dvs. avgift för kost och logi. De som inte bor på skolan kan köpa lunch. Priserna nedan anges med reservation för ändringar.

Skolavgifter långkurs, läsåret  2018/2019
Allmänna linjen: 6.100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår.
– Teaterutbildningarna  –  År 1:  5. 500 kr.   –  År 2:  5100 kr. Obligatoriska teaterbesök ingår.
(För År 1 ingår även bok- Teaterhistoria)
– Verksamhetsnära ledarskap: 1.900 kr/läsår.  (Kostnad för mat och boende under närträffarna finns på sidan Ledarskap distans.

I skolavgiften ingår dessutom bl.a. kostnaden för kopiering, olycksfallsförsäkring, tillgång till internet och måltider i samband med fester och högtider, kulturarrangemang och övriga sociala aktiviteter.
Betalningen kan delas upp månadsvis.

Studieresor
Om du studerar i Allmänna linjens naturgrupp kommer du att göra en studieresa som beräknas kosta ca. 500 kr.

Kostnad för mat och hyra läsåret 2018/2019
Mat och boende i enkelrum i skolans internat kostar cirka 5.100–5.700 kronor per fyraveckorsperiod beroende på rumsstandard. Vanligtvis bor man i enkelrum, men om det är många som behöver rum på skolan kan vi erbjuda plats i delat rum. Om du delar rum blir kostnaden 500–700 kronor mindre per fyraveckorsperiod.

I internatavgiften ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagarna. Under helger och skollov serveras ingen mat.

Betalningen delas upp per månad och anpassas till CSNs utbetalningsdatum av studiestöd.

Studerande som inte bor på skolan kan köpa måltider i skolans matsal eller ha egen mat med sig. Det finns möjlighet att värma medhavd lunchmat.

Studiefinansiering
Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. Du kan få mer information från CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se, eller av oss på skolan.

Din ansökan

Allmänna linjen och teaterutbildningarna:
Ansökningsblankett finns här – klicka!
Skriv ut blanketten och skicka den till oss. Bifoga betyg och intyg som är relevanta.
Söker du teaterutbildningen vill vi att du bifogar gymnasiebetyg.
Skicka aldrig originalhandlingar. Wendelsberg sänder inte dina ansökningshandlingar i retur.
Du kan även ansöka digitalt på sidorna för respektive kurs.

Ledarskap:
Ledarskap har ett eget ansökningsformulär. Du hittar det på sidan för Ledarskap.

Sista dag för ansökningar till läsåret 2018/2019
Allmänna linjen: 23 maj 2018. Antagning sker löpande under våren.
I mån av plats kommer antagning till allmänna linjen att ske även i juni och juli.
– Teaterutbildning, skådespelare/teaterproduktion: 20 maj 2018
– Teaterutbildning, produktionsåret: 20 maj 2018
– Verksamhetsnära ledarskap – Antagning sker löpande.

Antagningsdagar inför läsåret 2018-2019
– Teaterlinjens antagningshelg är den 25–27 maj 2018. Här hittar du information om teaterns   antagningsdagar

empty