Ansökning och information

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021-08-16–2021-12-17
Vårterminen 2022-01-03–2022-06-01

Året på skolan – Bruksanvisning 2020–2021

Kostnader

Undervisningen på Wendelsberg är kostnadsfri. Alla som valt att studera på Wendelsberg betalar däremot en skolavgift (se nedan). Du som bor på internatet betalar också en internatavgift för mat och boende. De som inte bor på skolan kan köpa lunch. Avgifterna ändras aldrig under pågående läsår.

Skolavgifter långkurs, läsåret 2021/2022

 • Allmänna linjen: 6100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår.
 • Skolscenens utbildningar: 5100 kr. Obligatoriska teaterbesök ingår.
 • Lärarassistentutbildning: 6100 kr/läsår. Kurslitteraturen ingår liksom tillgång till NE.
 • Ledarskapskurser: Kostnad för mat och boende under närträffarna finns på sidan Ledarskap distans.

I skolavgiften ingår kostnader för administration, kopiering/utskrifter, olycksfallsförsäkring, tillgång till wifi i allmänna utrymmen, möjlighet att låna Chromebook under skoltid, kaffe/thé i lunchtid, förtäring och ibland underhållning i samband med fester, högtider och ett varierande antal sociala aktiviteter. Betalningen kan delas upp månadsvis.

Studieresor

Om du studerar i Allmänna linjens naturgrupp kommer du att göra en studieresa som beräknas kosta ca. 500 kr.

Kostnad för mat och hyra läsåret 2021/2022

Mat och boende i enkelrum i skolans internat kostar cirka 5100–5700 kr per fyraveckorsperiod beroende på rumsstandard. Vanligtvis bor man i enkelrum, men om det är många som behöver rum på skolan kan vi erbjuda plats i delat rum. Om du delar rum blir kostnaden 500–700 kronor mindre per fyraveckorsperiod.

I internatavgiften ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagarna. Under helger och skollov serveras ingen mat.

Betalningen delas upp per månad och anpassas till CSN:s utbetalningsdatum av studiestöd.

Studerande som inte bor på skolan kan köpa måltider i skolans matsal eller ha egen mat med sig. Det finns möjlighet att värma medhavd lunchmat.

Studiefinansiering

Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. Du kan få mer information från CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se, eller av oss på skolan.

För dig som är medlem i IOGT-NTO-rörelsen finns det stipendium att söka för en del av din elevavgift. Läs mer här.

Din ansökan

Allmänna linjen och skolscenens utbildningarna:

Ansök digitalt eller på ifylld blankett – du hittar dessa längst upp på sidan.
Söker du någon av skolscenens utbildningar vill vi att du bifogar gymnasiebetyg.
Skicka aldrig originalhandlingar. Wendelsberg sänder inte dina ansökningshandlingar i retur.

Ledarskap:

Ledarskapsutbildningarna har egna ansökningsformulär. Du hittar dessa på sidan Ledarskap distans.

Sista dag för ansökningar till läsåret 2021/2022

 • Allmänna linjen: 23 maj 2021, återkoppling sker efterhand.
  I mån av plats kommer antagning till allmänna linjen att ske även i juni och juli.
 • Skolscenen teater/musikal: 18 april 2021
 • Teaterutbildning, produktionsåret: 9 maj 2021
 • Lärarassistentutbildning: ansökan är öppen i mån av plats efter 1 maj 2021
 • Ledarskapskurser: antagning sker löpande.

Skolscenens antagningsdagar inför läsåret 2021–2022

Här hittar du information om skolscenens antagningsdagar

Våra utbildningar