Allmän kurs –
Världen

Orientera dig i en skiftande värld

Internationella relationer, konflikter och miljöhot, i gruppen världen ligger fokus på det internationella. Klassen har fem gruppämnen – aktuella frågor, samhällskunskap, svenska, religion och global miljö

Gruppämnen

I ämnet samhällskunskap fokuserar vi på det som ligger lite bortom Sveriges gränser, internationell ekonomi, konflikter, migration och mänskliga rättigheter. Vi pratar även om media, makt och ideologier såväl som dagsaktuella frågor.

I ämnet global miljö pratar vi om klimat, energiförbrukning, resursfördelning m.m. I ämnet svenska arbetar vi med litteratur med fokus på världen utanför Europa. Vi skriver olika texter och i kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap. I religionen studerar vi världsreligionerna och etik och moral.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän kurs
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.