Allmän linje –
Världen

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Med fokus på det globala

Globaliseringens effekter och klimathotets allvar, är några frågor som behandlas, men även hur vi kan samarbeta över gränser och hitta lösningar.

Gruppämnen

I geografi läser vi gymnasiegeografins A-kurs. Kunskaper i geografi ger en bättre internationell kompetens. Globaliseringen kräver en allt större kunskap och förståelse för förhållanden på andra platser och i andra livsmiljöer. Geografin handlar också om hur människan påverkar sin omgivning och om hur omgivningen i sin tur påverkar människan. De fysiska förutsättningarna på land, i vattnet och luften begränsar eller ger just möjligheter för människan att bosätta sig i ett visst område.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur med fokus på världen utanför Europa. Vi skriver olika texter och i kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

I ämnet samhällskunskap arbetar vi med internationella relationer. Vi läser om internationell ekonomi, makt, mänskliga rättigheter, konflikter och migration.

Vi arbetar med olika metoder; film, spelfilm och dokumentärer, grupparbeten såväl som egna arbeten, texter, bild och drama. Allt för att inlärningen ska bli varierad och stimulera till tankar om mitt eget förhållande till världen.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla fem grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.

Våra utbildningar