Allmän linje –
Världen

Ansök digitalt
Ladda ner ansökningsblankett

Orientera dig i en skiftande värld

Internationella relationer, konflikter och miljöhot, i gruppen världen ligger fokus på det internationella. Klassen har tre gruppämnen – samhällskunskap, svenska och naturkunskap.

Gruppämnen

I ämnet samhällskunskap fokuserar vi på det som ligger lite bortom Sveriges gränser, internationell ekonomi, konflikter, migration och mänskliga rättigheter. Vi pratar även om media, makt och ideologier såväl som dagsaktuella frågor.

I ämnet naturkunskap pratar vi om klimat, energiförbrukning, resursfördelning m.m. Vi tittar också närmare på hur gen- och biotekniken har utvecklats, kroppen och dess funktioner samt en del geografiska inslag där vi bl.a. behandlar fenomen som vulkaner, jordbävningar och bergveckning.

I ämnet svenska arbetar vi med litteratur med fokus på världen utanför Europa. Vi skriver olika texter och i kursen ingår också muntlig framställning och ordkunskap.

Individuell studierådgivning

Varje deltagare får individuell studierådgivning och hjälp med att sätta ihop sitt eget schema utifrån de egna behoven.

Välj grupp redan nu

När du skickar in din ansökan skriver du – någonstans i rutan Jag söker till – på ansökningsblanketten – vilken grupp du vill gå i. Ange ett första- och ett andrahandsval.

Alla sex grupper är ettåriga. Om du ska gå mer än ett år på Allmän kurs, väljer du en annan grupp det andra året.

Välkommen

Du är välkommen att besöka oss, för att se på skolan och fråga om utbildningarna. Ring helst i förväg på tel. 031-338 05 30, och bestäm en tid.

Till sidan Allmän linje
Här finns mer att läsa om studier, kurser, tillvalsämnen, behörigheter m m.

Våra utbildningar