SMF-kurs

Studera 13 veckor på folkhögskola med start 20 september

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet? Har du tänkt tanken att prova att studera som vuxen? Då kanske Studiemotiverande folkhögskolekurs kan vara något för dig. Ja, även om du inte har tänkt tanken så kan det vara något för dig.

Studiemotiverande folkhögskolekurs vill motivera dig till fortsatta studier. Innehållet anpassas till dig och gruppens behov och fokus ligger på träning i studieteknik med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Kursen riktar sig till dig som är arbetssökande, fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Vår nästa kursstart sker den måndag 20 september 2021 och kursen pågår till den 17 december. Du är välkommen att söka via din arbetsförmedlare. Det går att hoppa på kursen under tre veckor efter den 20 september.

Inskriven hos Arbetsförmedlingen

Att vara arbetssökande betyder i detta sammanhang inte bara att du letar efter arbete i största allmänhet, utan att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Du kan få utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd under kurstiden från Arbetsförmedlingen. När kursen är klar utfärdar folkhögskolorna ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort dig. ID-numret för vår kurs är 259667 och utbildningsnumret är 43867.

På Wendelsberg

Kursen genomförs på Wendelsberg i Mölnlycke. Vill du veta mer, kontakta Eva Selander eva.selander(a)wendelsberg.se eller 070-737 19 09.

Våra utbildningar