Wendelsbergs skolscen

Teater och musikallinjen – Antagningsdagar

Nästa kursstart är 17 augusti 2020.
Välkommen till antagningsdagar för teaterlinjen 22–24 maj och för musikallinjen 23–24 maj respektive 16–17 maj 2020.

Proven görs i två omgångar varje helg. Alla gör första provomgången. Efter gallring kallas en mindre grupp till en andra provdag. Räkna med att antagningen tar två dagar och du kommer att blir kallad till en av de båda helgerna som anges ovan.

Ansökan
Fyll i ansökningsblanketten och skicka med fotokopior av betyg och kursintyg samt ett bra foto. Sista ansökningsdag är 10 maj 2020. Genom betygen/intygen skall det framgå att du har allmän behörighet för högskolestudier. Vi skickar inte tillbaka ansökningshandlingarna. Betala in 300 kronor på Wendelsbergs folkhögskolas bankgiro, 5609-2604, senast den 13 maj. Avgiften inkluderar frukost, lunch och masslogi i gymnastiksal (ta med egen sovutrustning).

Du kommer att få en kallelse till antagningsdagarna. Ta med dig informationen till antagningshelgen. Det är ditt bevis på att du är berättigad att söka.

Du kan hyra ett eget rum på vårt vandrarhem. Rum beställer du på tel: 031-338 05 37.

Måltider: frukost serveras mellan 08.00 och 09.00. Lunchtider meddelas vid samlingen på provdagarnas morgnar.

klicka här för ansökningsblankett>>

Hur man tar sig till Wendelsberg
Buss: Grön Express mot Mölnlycke. Den går från Nordstan via Heden och Korsvägen till Mölnlycke. Gå av vid Kyrkvägen i Mölnlycke. Tag genast till höger och gå genom tunneln – under samma väg som bussen kom på – och fortsätt Kyrkvägen tills du ser Wendelsbergs grindar. Fortsätt genom allén till Wendelsbergs huvudbyggnad.

Egen bil: Kör väg 40 mot Jönköping alt. Göteborg. Ta av vid Mölnlyckemotet. Kör vänster i rondellen mot Solsten. Kör vidare ca 1 km och ta till höger mot Mölnlycke. Sväng vänster vid första möjligheten. Efter ca 400 meter – sväng vänster genom Wendelsbergs grindar.

Tåg: Se till att du har bussterminalen i Mölnlycke på höger hand. Gå rakt fram – över ån. Ta till höger när du passerat Coop. Fortsätt rakt fram tills du har en lite sjö framför fötterna. Ta till vänster utefter sjön Fortsätt uppför en backe – vägen heter Wendelsvägen. När du kommit uppför backen har du Wendelsbergs grindar på höger sida.


Musikallinjen

Första provdagen
Beroende på var du bor kommer du att kallas till en första provdag den 23 maj 2019 alternativt den 16 maj 2019. Samling sker i Wendelsbergs gymnastiksal kl. 09.00. Under dagen kommer du sedan att göra följande prov:

 • Improvisationsprov – en gruppimprovisation. Du behöver inte förbereda något men ta med ombyte.
 • Teaterprov – du spelar upp en monolog.  Texterna skickas till dig tillsammans med kallelsen.
 • Sångprov – du sjunger en obligatorisk sång.  Texterna och noterna skickas till dig tillsammans med kallelsen. Sången kommer att ackompanjeras av en pianist från Wendelsberg och du kan välja vilken tonart du vill.

Vid provdagens slut, tidigast 18.00, kommer du att få veta om du gått vidare till andra provdagen.

Andra provdagen
Andra provdagen som är den 24 maj alternativt 17 maj innehåller följande:

 • Dansprov  – du behöver inte förbereda något men ta med klädombyte.
 • Grupparbete – ett fysiskt arbetspass som görs i grupp. Du behöver inte förbereda något men ta med klädombyte.
 • Sångprov – du sjunger en egen vald sång. Sången kommer att ackompanjeras av en pianist från Wendelsberg och du kan välja vilken tonart du vill.
 • Intervju – vi talar med dig.

Teaterlinjen

Första provdagen
Beroende på var du bor kommer du att kallas till en första provdag antingen den 22 eller 23 maj 2019. Samling sker i Wendelsbergs huvudbyggnad kl. 09.00. Under dagen kommer du sedan att göra följande prov.

 • Improvisationsprov – en gruppimprovisation. Du behöver inte förbereda något men ta med klädombyte.
 • Teaterprov – du spelar upp en monolog.  Texterna skickas till dig tillsammans med kallelsen.Vid provdagens slut, tidigast 18.00 kommer du att få veta om du gått vidare till andra provdagen.

Andra provdagen
Andra provdagen som är den 24 maj innehåller följande:

 • Grupparbete – ett fysiskt arbetspass som görs i grupp. Du behöver inte förbereda något men ta med klädombyte.
 • Teaterprov – du spelar en egen vald scen på max. 3 minuter. Behöver du motläsare, ordnar du det när du kommer till proven.
 • Intervju – vi talar med dig.

Vanliga frågor och svar

empty