Teaterproduktionsåret

Teaterproduktion – påbyggnadsår

Kursupplägg

Under kursen får du, under handledning av lärare, starta upp och genomföra en föreställning av en turnerande enaktspjäs med tillhörande workshop. Vidare får du vara med om allt som det innebär att vara en fri teatergrupp (spela, producera, turnera, fixa scenografi, rekvisita etc). Som grupp behöver ni se till att projektet går ihop konstnärligt och ekonomiskt samt skaffa er tillräcklig erfarenhet av projektet genom att genomföra spelningar.

Du förväntas också utifrån egna visioner genomföra en teaterproduktion med dig själv som regissör och projektledare.

Kursen innehåller även en pedagogisk del. Där ingår bland annat litteraturstudier, kontinuerligt ledda studiecirklar/kurser, huvudansvar för teaterfestivaler m m.

Efter genomgången kurs utdelas intyg som Teaterpedagog.

Under åren har vi haft olika teatergrupper olika år:

2022-2023: Teater Jubel
2021-2022: Teater Ekipaget
2020-2021: Teater Hyvens
2019-2020: Basunteatern
2018-2019: Dugateatern
2017-2018: Rosa elefanten
2016-2017: Teater Nomad
2015-2016: Finfrämmat
2014-2015: Kluster
2013-2014: Dårarnas teater
2012-2013: Teater Orang Orang
2011-2012: Teater Oktav

Vi har också gått på Wendelsberg