Samtalsledaren

– en distansutbildning för dig som vill arbeta som samtalsledare för självhjälpsgrupper med anhöriga och beroende

Wendelsberg utbildar tillsammans med IOGT-NTO samtalsledare för självhjälpsgrupper för anhöriga och beroende. Metoden bygger på MI (motiverande samtal) och IOGT Tysklands metod som bedriver 70 grupper med 3 500 deltagare varje år. Du kan läsa mer på https://guttempler.de

Kursen är på distans på halvfart under femton veckor med en fysisk träff. Det innebär, förutom deltagande i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 10 timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan.

Distans

Det finns olika former av distanskurser. Den här skiljer sig från de flesta eftersom vi lägger stor vikt vid samtalet och utbytet mellan deltagarna. Det kräver att man som deltagare hela tiden är aktiv och delar med sig av sina tankar och kunskaper. Varje vecka har vi ett videomöte (onsdagar 11.00 – 12.00) där vi diskuterar och gemensamt gör avstämningar och genomgångar av genomförda och kommande uppgifter i kursen. Utöver det läser du litteratur, tittar på filmer och föreläsningar på nätet, reflekterar skriftligt i ett forum på nätet. Ibland träffas deltagarna i grupper “digitalt” eller fysiskt, beroende på förutsättningarna, för att samtala kring vissa frågor.

Distansarbetet sker på plattformen Google Classroom, vilket du kommer att få en genomgång av i början av utbildningen. Du behöver inte vara något datageni men känna dig bekväm med att jobba med din dator.

Utbildningsinnehåll

  • MI motiverande samtal
  • Beroende
  • Vuxna barn
  • Anhöriga
  • Återfall
  • Grupputveckling och process
  • Salutogent ledarskap
  • Konflikthantering
  • Metoden
  • Sober guide

Önskemål vid deltagande

Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna i någon form, i ditt arbete eller ideellt.

Om du själv har sjukdomen alkohol-/drogberoende så behöver du ha minst tre år av stabil nykterhet för att få tillträde till kursen. Likaså önskar vi att du som själv är anhörig till person med alkohol-/drogberoende ska ha erhållit någon form av hjälp och stöd för detta.

Tider

Kursen pågår under perioden 6 februari till 19 maj 2023 med en fysisk träff den 5-7 maj på Hjälmaregården Vingåker (Socialt forum).

Avgifter

Kursen är en folkhögskolekurs och därmed är undervisningen kostnadsfri. Deltagaren betalar endast för mat och eventuell logi samt för kurslitteratur. IOGT-NTO-medlemmar kostar det 800:- då ingår mat logi kurslitteratur resa. Kursen är studiemedelsberättigad.

Frågor

… om utbildningens upplägg och innehåll besvaras av Björn Lanefelt på bjorn.lanefelt@wendelsberg.se