Världsförbättraren – 15 veckor

– för dig som vill engagera och arrangera i lokalsamhället. Kursen bygger på tron på att de många människornas olika insatser i ideella föreningar, organisationer och verksamhetsgrupper gör skillnad. Tillsammans gör vi världen ännu lite bättre. För att lyckas med vårt gemensamma världsförbättraruppdrag behöver vi idéer, metoder och redskap. Såväl nya som redan använda och beprövade.

Läs mer här


Samtalsledaren 2019 – 15 veckor

– en distansutbildning för dig som vill arbeta som samtalsledare för självhjälpsgrupper med anhöriga och beroende.

Wendelsberg tillsammans med IOGT-NTO startar en utbildning av samtalsledare för självhjälpsgrupper med anhöriga och beroende. Metoden bygger på MI (motiverande samtal) och IOGT Tysklands metod som bedriver 70 grupper med 3 500 deltagare varje år.

Läs mer här


Stödgruppledaren – 15 veckor

– en distansutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra droger. Kursen pågår under 15 veckor hösten 2018 på halvfart med två närträffar.

Läs mer här.


Praktiskt ledarskap – 15 veckor

En kurs för dig som är minst 18 år och vill utveckla dig som ledare i ditt arbete med barn och ungdomar. Kursen pågår under 15 veckor hösten 2018 och läses på halvfart. Kursen genomförs i Angered.

Läs mer här

 

empty