Studera

Din framtid börjar på Wendelsberg.

Wendelsberg är en 100 år ung folkhögskola. Det märks inte bara på skolans yttre fasad, utan också i skolans inre, där tradition och erfarenheter vårdas och förvaltas från år till år.

Varje folkhögskola utformar sin verksamhet så att den skall passa vuxna studerande. De enskilda skolorna vill dessutom erbjuda unika möjligheter. Några utmärkande drag för Wendelsberg är att vi undervisar på gymnasiets högsta nivåer i matematik, fysik och kemi. Wendelsberg har särskild kompetens på och undervisar i frågor som berör problemen kring alkohol och narkotika. Wendelsbergs Skolscen erbjuder en förberedande tvåårig yrkesutbildning inom teater eller musikal. Utbildningen, där vi arbetar med de många aspekterna inom scenkonst, har även tillgång till en fullt utrustad teater.