Städ- och lokalvård

Utbildningen arrangeras av Wendelsbergs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet i Väst och är en yrkeskurs på gymnasienivå. Wendelsbergs folkhögskola ligger i Mölnlycke men kursen kommer att genomföras på vår filial i Kungsbacka. All undervisning är kostnadsfri och du är olycksfallsförsäkrad under de tider du deltar i undervisningen (inte på fritiden).

Wendelsbergs folkhögskola är anslutna till FSR, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla de förmågor och kompetenser som efterfrågas i arbetslivet. Teori knyts an till praktiska situationer för att du ska få en förståelse för helheten i utbildningen. Utbildningen innehåller både teori med lärare i klassrum och praktiska övningar.

Praktik ute på en arbetsplats ingår också.

Efter genomförd godkänd utbildning så erhåller du kursbevis samt ett yrkesbevis som utfärdas tillsammans med Servicebranschens Yrkenämnd (SRY) och PRYL som har tagits fram tillsammans med Sveriges Fastighetsägarförbund.

Kursen är på heltid och startar den 22 augusti och avslutas den 21 december. Alla deltagare kommer att kallas till en introduktionsdag innan kursen startar.

Utbildningen innehåller följande kursmoment:

  • Lokalvård
  • Hemservice
  • Servicevärd inom vården
  • Sanering
  • Praktik

Sista dag för anmälan är den 20 maj. I mån av plats kommer antagning att ske fram till kursstart. Du anmäler dig här.

För mer information kontakta Björn Tjällgren, 0520-525087 eller Sören Eriksson 0733-144924