Stödgruppledaren – 15 veckor, halvfart på distans

-en distansutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra droger. Kursen pågår under 15 veckor hösten 2018 på halvfart med två närträffar.
Läs mer här.


Praktiskt ledarskap – 15 veckor

En kurs för dig som är minst 18 år och vill utveckla dig som ledare i ditt arbete med barn och ungdomar. Kursen pågår under 15 veckor våren 2018 och läses på halvfart. Kursen genomförs i Angered.
Läs mer här.


Aktiva hus – 35 veckor, halvfart på distans

Kursen syftar till att stimulera lokal verksamhetsutveckling för alla åldrar och grupper i nykterhetsrörelsens lokaler. Deltagarna ges verktyg för att starta ny eller utveckla redan befintlig verksamhet i hus och lokaler inom nykterhetsrörelsen runt om i vårt avlånga land. Kursen genomförs i samarbete med IOGT-NTO och Våra Gårdar.
Läs mer här.


empty